Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vision och värdegrund

Tillsammans med dig vill vi skapa ett bättre liv för våra patienter och invånare. Genom samarbete, utveckling och professionalism skapar vi tillsammans en god arbetsplats, en effektiv verksamhet och ett bättre liv för våra invånare. 

Varför vi finns och vad vi bidrar med:

Filmen berättar om varför Region Örebro län finns, vilket uppdrag vi har och vad vi bidrar med till samhället.

Vår vision

Vi som jobbar inom Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling – för våra invånare, för oss själva och för vårt län. Vi bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens.

Genom att använda våra individuella styrkor i vårt gemensamma arbete gör vi nytta och formar ett välmående län.

När vi styr mot samma mål bildar vi en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet för alla människor som lever här.

Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans skapar vi ett bättre liv. 

Vår vision är utgångspunkten för all vår verksamhet och pekar ut riktningen för organisationen.

Kultur och värdegrund

Region Örebro har en grundlagsfäst skyldighet att utöva sin verksamhet i enlighet med gällande lagar och sitt uppdrag som myndighet. Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Utöver denna grund ska vi driva vårt arbete enligt de etiska principer som gäller i våra professioner och vår organisatoriska värdegrund som uttrycks i tre gemensamt formulerade värderingar och tillhörande beteenden.

Våra tre värdeord:

  • Samarbete - Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
  • Utveckling - Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
  • Professionalism - Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

Till de tre värdeorden finns tillhörande beteenden som ska vägleda oss i hur vi ska agera och arbeta för att forma beslut, prioriteringar och vår organisationskultur.

Genom att låta vår värdegrund finnas med i vår arbetsvardag i allt vi gör, bidrar det till att vi kan få en god arbetsplats, en effektiv verksamhet och skapa ett bättre liv för våra invånare. 

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 juli 2023