Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro län är en politiskt styrd organisation
som väljs demokratiskt.
Det betyder att du som invånare är med och väljer vilka politiker
som ska styra när du röstar i regionvalet.
Det är nytt val vart fjärde år.

Politikerna bestämmer målen
för Region Örebro län
och hur skattepengarna ska delas upp till olika saker.
Region Örebro län styrs också av lagar
till exempel Hälso- och sjukvårdslagen.

Det praktiska arbetet
att följa lagar och beslut
arbetar de som kallas tjänstepersoner med.

En tjänsteperson är en person som
kan mycket om olika saker
det kan vara ekonomi eller utvecklingsfrågor.
Chefer är också tjänstepersoner.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar
om de stora frågorna i region Örebro län.
De kallas ibland länets riksdag.

Det är 71 personer
från olika politiska partier i Örebro län.
De kallas ledamöter.
I valet bestäms hur många personer
de olika partierna får ha med i
regionfullmäktige.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen brukar kallas länets regering.
De arbetar med att få de olika delarna i Region Örebro län
att utvecklas och jobba och fungera bra ihop.

Det är 15 personer som jobbar i regionstyrelsen.
Det är regionfullmäktige som bestämmer vilka
som ska vara med i regionstyrelsen.
De kommer från både majoritet och opposition.

Det betyder både från det partiet som har fått flest röster
och de partier som inte fått lika många röster.

Nio nämnder

Tillsammans med regionstyrelsen
arbetar politiker i olika grupper med olika frågor.
De kallas nämnder.
Det finns nio nämnder.

Det finns också fyra grupper som hjälper till med råd i olika frågor.
De kallas rådgivande organ och kommitté.

De är:

  • Funktionshindersrådet
  • Pensionärsrådet
  • Etikrådet och
  • Planerings- och organisationskommittén

Region Örebro län samarbetar också med kommunerna i länet.
Det kallas regionalt samverkansråd.

 

Så här ser det ut för de olika partierna i regionfullmäktige.

Mandatfördelning 2022-2026

Socialdemokraterna 24
Moderaterna 14
Sverigedemokraterna 11
Vänsterpartiet 6
Kristdemokraterna 5
Centerpartiet 5
Liberalerna 3
Örebropartiet 3

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 mars 2023