Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Kunniga beslutsfattare kan skapa en god framtid

Veröffentlicht: 2024-04-15 15:11

En viktig förutsättning för att klara framtidens välfärdsutmaningar är att invånarna i Örebro län har en god hälsa. Det innebär att offentlig sektor behöver arbeta än mer hälsofrämjande och förebyggande – både i egen verksamhet men också tillsammans med andra aktörer.

Se inspelningen av kunskapsfrukosten

Omställningen till nära vård

- Vi vet hur du kan göra skillnad! Så inledde Malin Duckert Ek, projektledare på Välfärd och folkhälsa, kunskapsfrukosten om hälsokunniga beslutsfattare.

Malin hade en bra och en dålig nyhet:

- Det finns mycket forskning och kompetens inom det förebyggande och främjande området, det är den goda nyheten. Den dåliga är att i dag jobbar det offentliga reaktivt och prioriterar inte förebyggande och främjande insatser.

Här behöver vi alltså ställa om och arbeta mer med främjande och förebyggande insatser för att lyckas. Malin påängterade att vi behöver börja tidigt i livet. 

Det börjar med barnen

- Idag kostar psykisk ohälsa Sverige över 80 miljarder årligen i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Det motsvarar nästan 4 procent av Sveriges BNP, säger Camilla Pettersson, utvecklingsledare kunskaps- och metodutveckling Region Örebro län.

Camilla konstaterar att hälsan i vårt län är ojämt fördelad. Mellan bostadsområdena Brickeberg och Brickebacken skiljer det bara 150 meter, men 9,5 år i medellivslängd. Det är också skillnader i inkomst och utbildningsnivå, något som påverkar barns rätt till goda uppväxtvillkor. 

Villkoren under uppväxten är avgörande för hälsan, utvecklingen och den sociala förmågan under hela livet:

  • många problem som vi vill förebygga i vuxenlivet är kopplade till villkoren under uppväxten
  • investeringar i tidig barndom är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra.

Rörelsesatsningar

Jonas Karlsson, verksamhetschef folkhälsa och samhälle RF-SISU Örebro län berättade om de satsningar som görs i länet för att fler barn ska vilja, våga och kunna vara aktiva under och i anslutning till skoldagen.

- Vi har jobbat med detta sedan 2018 och nått 55 skolor nu, berättar Jonas.

Att springa några varv kring skolan ger rörelse, men RF SISU pratar om rörelseförståelse som utgår från glädje och social gemenskap. Konceptet 

  • bygger kompetens så att barn får fysisk förmåga att röra sig på land, vatten, is, snö och luft
  • bygger självförtroende och sjävkänsla, bra på det psykologiska planet
  • bygger kunskap som skapar motivation
  • bygger på aktivit deltagande som ändrar beteenden.

 

Kommande frukostar

31 maj – Dans för personer med kognitiv svikt, inbjudan kommer inom kort.

Maria Lindborg

Utvecklingsledare

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 15. April 2024