Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Förtroendevalda politiker

Vart fjärde år väljer länets invånare de politiker som ska styr Region Örebro län. Politikerna representerar olika politiska partier och ska företräda invånarna i frågor som rör till exempel hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Har du frågor eller synpunkter till politiker inom Region Örebro län är du välkommen att kontakta dem.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 17. Oktober 2022