Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Moderata Samlingspartiet

  • 076 721 20 69 (Mobile)
  • 0196027419 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Capio Läkargruppen AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-11-2026-10
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ersättare 2023-06-2027-05
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ersättare 2023-02-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020