Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Så styrs Region Örebro län

Region Örebro län är en politiskt styrd organisation. Det innebär att du som invånare i Örebro län kan vart fjärde år i samband med riksdagsvalet vara med och välja vilka som ska styra Region Örebro län.

Region Örebro län har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation med tjänstepersoner. De politiker som ingår i den politiska organisationen är de politiker som du kan välja vart fjärde år i samband med valen till riksdag och kommun.

Den politiska organisationens uppdrag är att fatta beslut i frågor som rör Region Örebro läns verksamheter.

Tjänstepersoner i förvaltningsorganisationen är personer som är anställda i Region Örebro län. Tjänstepersonernas uppdrag är att driva och utveckla de politiska besluten och driva verksamheterna.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutar om de övergripande målen och hur Region Örebro län ska fördela skattepengarna inom regionens verksamheter. Regionfullmäktige är den högsta beslutande instansen med 71 ledamöter från de politiska partierna i Örebro län. Fördelningen av vilka ledamöter som ska sitta i regionfullmäktige utgår från valresultatet, mandatfördelningen.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region Örebro läns utvecklingsfrågor. Det innebär ansvar för en strategiskt långsiktig och hållbar planering för Region Örebro läns utveckling. Regionstyrelsen har även ansvar för uppföljning av Regionens verksamheter och för att bereda ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter som regionfullmäktige utser. Ledamöterna kommer både från den politiska majoriteten och från oppositionen.

Nämnder

I den politiska organisationen finns åtta nämnder som har olika ansvarsområden. De arbetar med att bereda och besluta i frågor inom de olika nämndernas ansvarsområden. Nämnderna bereder också ärenden för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Det är fullmäktige som bestämmer vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha.

Rådgivande organ och kommittéer

Till regionstyrelsen finns det tre rådgivande organ och en kommitté.

Rådgivande organ:

  • Funktionshindersrådet
  • Pensionärsrådet
  • Etikrådet

Kommittéer:

  • Planerings- och organisationskommittén

Regionalt samverkansråd

Samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i länet är avgörande för att åstadkomma en god regional utveckling. För detta finns ett regionalt samverkansråd.

Mandatfördelning 2022-2026

Socialdemokraterna 24

Moderaterna 14

Sverigedemokraterna 11

Vänsterpartiet 6

Centerpartiet 5

Kristdemokraterna 5

Liberalerna 3

Örebropartiet 3

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 8. Juli 2024