Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Telefon och e-post

Ring vår växel

019 - 602 10 00

Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post

Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av registrator vid det centrala diariet.

Därför kan vi inte svara på frågor om:

  • Medicinska frågor
  • Remisser
  • Tidsbokning
  • Förnyelse av recept 

Vi kan inte garantera säkerheten för e-post, skicka därför aldrig konfidentiella uppgifter via e-post utan använd istället tjänsten 1177s e-tjänster där du kan nå vården.

Information som sänds med e-post hanteras enligt samma offentlighets- och sekretessregler som för post via brev. Det betyder att de handlingar som kommer in är allmänna och diarieförs enligt gällande regler och bevaras för framtiden.

Skicka e-post

regionen@regionorebrolan.se

Postadress

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Leveransadress

Eklundavägen 1
702 17 Örebro

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 16. März 2022