Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Regionfullmäktiges tidigare webbsändningar

Här kan du se regionfullmäktiges tidigare webbsändningar vilka också är teckenspråkstolkade.

Collage av skissade bilder med vårdpersonal, buss, Örebro slott samt unga och äldre människor.
Hållbarhet

Hållbarhet i Region Örebro län

Program för hållbar utveckling 2021-2025 beskriver hur Region Örebro län ska arbeta med de globala målen i FN:s Agenda 2030.

Två händer bilder ett hjärta runt ett par små bebisfötter
Värdegrund

Vision och värdegrund

Samarbete, utveckling och professionalism. Det är vår värdegrund som ska leda oss mot vår vision: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.