Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Regionfullmäktiges tidigare webbsändningar

Här kan du se regionfullmäktiges tidigare webbsändningar vilka också är teckenspråkstolkade.

Hållbarhet i Region Örebro län

Program för hållbar utveckling 2021-2025 beskriver hur Region Örebro län ska arbeta med de globala målen i FN:s Agenda 2030.

Värdegrund

Vision och värdegrund

Samarbete, utveckling och professionalism. Det är vår nya värdegrund som ska leda oss mot vår vision: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.