Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll för Region Örebro läns politiska organisation. Du kan läsa om vilka frågor som kommer tas upp på nästa sammanträde och vilka beslut som regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna fattat.

Det finns möjlighet att skapa ett konto i Sammanträdesportalen genom att skriva in sin e-postadress och välja ett lösenord och trycka på Skapa konto.
Tryck på Logga in, välj Skapa konto på startsidan av Sammanträdesportalen och fyll i dina inloggningsuppgifter. Följ instruktionen som visas för att aktivera kontot.

När du är inloggad, klicka på ”kugghjulet” längst upp till höger i portalen.
Välj fliken Bevakning och skriv in dina sökord som ska bevakas, tryck på Lägg till.

När nya dokument publiceras med dina sökord informeras du via e-post.
Du kan när som helst ta bort dina bevakningar genom att trycka på X efter sökordet.

Prenumerera och skapa favoriter

När du är inloggad kan du också välja att prenumerera på nämnder genom att bocka i aktuell nämnd under Nämnder & Styrelser i Sammanträdesportalen.

Du kan också välja om du vill ha någon eller några nämnder som favoriter. Då kan du välja från Översikten: Endast favoriter om du vill att bara dina favoriter ska visas.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder publiceras en vecka innan sammanträdet.

Protokollen publicerar vi när de är justerade, godkända.

Vissa handlingar publiceras inte på webbplatsen på grund av till exempel sekretess eller dataskyddsförordningen.

Kungörelse RF 2021-12-07 (pdf, 340kB)
Kungörelse RF 2021-10-05 (pdf, 366kB)
Kungörelse RF 2021-06-21--22 (pdf, 431kB)
Kungörelse RF 2021-04-14 (pdf, 1187kB)
Kungörelse RF 2020-09-24 (pdf, 379kB)
Kungörelse RF 2020-06-17 (pdf, 308kB)
Kungörelse RF 2020-03-31 (pdf, 130kB)
Kallelse RF 2021-12-07_Del2 (pdf, 8881kB)
Kallelse RF 2021-12-07_Del1 (pdf, 10150kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del6 (pdf, 8723kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del5 (pdf, 10005kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del4 (pdf, 10157kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del3 (pdf, 10143kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del2 (pdf, 9840kB)
Kallelse RF 2021-10-05_Del1 (pdf, 9922kB)
Kallelse RF 2021-06-21--22 Del 3 (pdf, 10211kB)
Kallelse RF 2021-06-21--22 Del 2 (pdf, 10243kB)
Kallelse RF 2021-06-21--22 Del 1 (pdf, 8915kB)
Kallelse RF 2021-04-14_Del3 (pdf, 7435kB)
Kallelse RF 2021-04-14_Del2 (pdf, 8193kB)
Kallelse RF 2021-04-14_Del1 (pdf, 8163kB)
Kallelse RF 2021-02-11_Del3 (pdf, 5835kB)
Kallelse RF 2021-02-11_Del2 (pdf, 10207kB)
Kallelse RF 2021-02-11_Del1 (pdf, 8919kB)
Kallelse RF 2020-11-11--12_Del3 (pdf, 4582kB)
Kallelse RF 2020-11-11--12_Del2 (pdf, 8204kB)
Kallelse RF 2020-11-11--12_Del1 (pdf, 7744kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del5 (pdf, 9004kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del4 (pdf, 10111kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del3 (pdf, 8344kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del2 (pdf, 10146kB)
Kallelse RF 2020-09-24_Del1 (pdf, 10247kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del8 (pdf, 1393kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del7 (pdf, 3579kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del6 (pdf, 10647kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del5 (pdf, 1976kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del4 (pdf, 7203kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del3 (pdf, 11113kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del2 (pdf, 10920kB)
Kallelse RF 2020-06-17_Del1 (pdf, 8487kB)
Kallelse RF 2020-03-31 (pdf, 7051kB)
Kallelse RF 2020-02-13 (pdf, 10494kB)

Kallelse RS 2021-12-21_Del4 (pdf, 1208kB)
Kallelse RS 2021-12-21_Del3 (pdf, 10224kB)
Kallelse RS 2021-12-21_Del2 (pdf, 10039kB)
Kallelse RS 2021-12-21_Del1 (pdf, 10228kB)
Kallelse RS 2021-11-23_Del3 (pdf, 8328kB)
Kallelse RS 2021-11-23_Del2 (pdf, 10225kB)
Kallelse RS 2021-11-23_Del1 (pdf, 9949kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del6 (pdf, 2040kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del5 (pdf, 9584kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del4 (pdf, 10219kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del3 (pdf, 10205kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del2 (pdf, 10180kB)
Kallelse RS 2021-10-27_Del1 (pdf, 10209kB)
Kallelse RS 2021-10-04 (pdf, 440kB)
Kallelse RS 2021-09-21 (pdf, 10864kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del8 (pdf, 7608kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del7 (pdf, 10193kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del6 (pdf, 9637kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del5 (pdf, 10235kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del4 (pdf, 10159kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del3 (pdf, 9967kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del2 (pdf, 9545kB)
Kallelse RS 2021-08-31_Del1 (pdf, 9946kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del4 (pdf, 2388kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del3 (pdf, 8037kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del2 (pdf, 8155kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del1 (pdf, 8123kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del6 (pdf, 4698kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del5 (pdf, 8179kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del4 (pdf, 8021kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del3 (pdf, 8207kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del2 (pdf, 8234kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del1 (pdf, 8142kB)
Kallelse RS 2021-04-29 (pdf, 13319kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del6 (pdf, 3606kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del5 (pdf, 8192kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del4 (pdf, 8184kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del3 (pdf, 8183kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del2 (pdf, 8222kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del1 (pdf, 8189kB)
Kallelse RS 2021-02-18 (pdf, 8755kB)
Kallelse RS 2021-01-26 (pdf, 6731kB)
Kallelse RS 2020-11-26 (pdf, 12804kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del4 (pdf, 5917kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del3 (pdf, 10236kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del2 (pdf, 10135kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del1 (pdf, 10167kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del8 (pdf, 2655kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del7 (pdf, 10043kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del6 (pdf, 10197kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del5 (pdf, 10170kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del4 (pdf, 4859kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del3 (pdf, 10247kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del2 (pdf, 10242kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del1 (pdf, 8638kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del5 (pdf, 1111kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del4 (pdf, 10180kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del3 (pdf, 9533kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del2 (pdf, 10130kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del1 (pdf, 9956kB)
Kallelse RS 2020-06-17 (pdf, 1246kB)
Kallelse RS 2020-06-09 (pdf, 720kB)
Kallelse RS 2020-05-26 (pdf, 10425kB)
Kallelse RS 2020-04-29 (pdf, 9342kB)
Kallelse RS 2020-03-30 (pdf, 13435kB)
Kallelse RS 2020-02-27 (pdf, 9336kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del4 (pdf, 4392kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del3 (pdf, 5126kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del2 (pdf, 5089kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del1 (pdf, 5029kB)

Protokoll Regionstyrelsen 2021-12-21 (pdf, 2624kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-11-23 (pdf, 6980kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-10-27 (pdf, 3501kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-10-04 (pdf, 500kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-09-21 (pdf, 4614kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-08-31 (pdf, 2422kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-08-31, §§ 196, 205, 207 (pdf, 508kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-06-11 (pdf, 2265kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-06-11, §184 (pdf, 386kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-05-25 (pdf, 13353kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-04-29 (pdf, 9704kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-04-29, §87 (pdf, 1543kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-03-22 (pdf, 2218kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-03-22, §48 (pdf, 3719kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-02-18 (pdf, 10635kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-12-21 (pdf, 3750kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-11-26 (pdf, 1140kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-10-20_Del4 (pdf, 7103kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-10-20_Del3 (pdf, 8027kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-10-20_Del2 (pdf, 8056kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-10-20_Del1 (pdf, 7939kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-09-10_§152 (pdf, 1550kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-09-10 (pdf, 1550kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-08-26 (pdf, 7058kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-06-17 (pdf, 1558kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-06-09 (pdf, 9496kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-05-26 (pdf, 8622kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-04-29 (pdf, 7996kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-03-30 (pdf, 1165kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-03-30, §70 (pdf, 892kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-02-27 (pdf, 1936kB)
Protokoll regionstyrelsen 2020-01-28 (pdf, 14691kB)
Protokoll regionstyrelsen 2021-01-26 (pdf, 9142kB)

Reviderad Kallelse med handlingar RS AU 2021-04-20 (pdf, 1466kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-12-14 (pdf, 933kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-10-19 (pdf, 1224kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-09-14 (pdf, 951kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-08-24 (pdf, 8081kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 4 (pdf, 3096kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 3 (pdf, 7585kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 2 (pdf, 10134kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 1 (pdf, 2861kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-05-18 (pdf, 4033kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-03-16 (pdf, 14983kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-02-09 (pdf, 1515kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-01-19 (pdf, 4776kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-12-14_Reviderad (pdf, 5300kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-11-17 (pdf, 1639kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-10-15 Del 2 (pdf, 4694kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-10-15 Del 1 (pdf, 8118kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 3 (pdf, 4475kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 2 (pdf, 9648kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 1 (pdf, 8150kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-08-18 (pdf, 3335kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-06-02 (pdf, 15139kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-05-19 (pdf, 8668kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-05-19 Reviderad (pdf, 270kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-04-21 (pdf, 4986kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-04-21 Reviderad (pdf, 11774kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-03-24 Reviderad (pdf, 8218kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-02-12 (pdf, 3418kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-01-20 (pdf, 2426kB)

Protokoll HSN 2021-12-01 (pdf, 1644kB)
Protokoll §137 HSN 2021-12-01 (pdf, 297kB)
Protokoll HSN 2021-10-28 (pdf, 2409kB)
Protokoll §107 HSN 2021-10-28 (pdf, 275kB)
Protokoll §105 HSN 2021-10-28 (pdf, 282kB)
Protokoll HSN 2021-09-29 (pdf, 2063kB)
Protokoll §94 HSN 2021-09-29 (pdf, 303kB)
Protokoll HSN 2021-08-30 (pdf, 1474kB)
Protokoll §81-82 HSN 2021-08-30 (pdf, 370kB)
Protokoll §80 HSN 2021-08-30 (pdf, 576kB)
Protokoll §76 HSN 2021-08-30 (pdf, 273kB)
Protokoll HSN 2021-06-10 (pdf, 2170kB)
Protokoll HSN 2021-06-10 §58 (pdf, 1017kB)
Protokoll HSN 2021-04-28 §43, §45 (pdf, 1328kB)
Protokoll HSN 2021-04-28 (pdf, 6711kB)
Protokoll HSN 2021-03-17 (pdf, 10746kB)
Protokoll HSN 2020-12-09 §133-135 (pdf, 820kB)
Protokoll HSN 2021-01-14 (pdf, 856kB)
Protokoll HSN 2021-02-12 (pdf, 5716kB)
Protokoll HSN 2021-01-22 (pdf, 5466kB)
Protokoll HSN 2021-01-22 §7 (pdf, 963kB)
Protokoll HSN 2020-11-04 (pdf, 7310kB)
Protokoll HSN 2020-11-04, §§117-118 (pdf, 1234kB)
Protokoll HSN 2020-05-20, §69 (pdf, 971kB)
Protokoll HSN 2020-08-27 (pdf, 1650kB)
Protokoll HSN 2020-06-16 (pdf, 3353kB)
Protokoll HSN 2020-09-30 (pdf, 11155kB)
Protokoll HSN 2020-02-26 (pdf, 9774kB)
Protokoll HSN 2020-03-20 (pdf, 5264kB)
Protokoll HSN 2020-03-30, §49 (pdf, 1199kB)
Protokoll HSN 2020-04-16, §61 (pdf, 936kB)
Protokoll HSN 2020-04-16 (pdf, 5067kB)
Protokoll HSN 2020-05-20 (pdf, 4278kB)
Protokoll HSN 2020-06-16, §76 (pdf, 1359kB)
Protokoll HSN 2020-01-22 (pdf, 14130kB)
Protokoll HSN 2020-02-26, §38 (pdf, 1042kB)
Protokoll HSN 2020-01-22, §19 (pdf, 1239kB)

Kallelse SNB 2021-12-08 (pdf, 79880kB)
Kallelse 2021-11-10 (pdf, 12401kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 20211007 (pdf, 35447kB)
Kallelse samhällsbyggnad 210902 (pdf, 28138kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-06-23 (pdf, 10849kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del4 (pdf, 1656kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del3 (pdf, 12130kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del2 (pdf, 12043kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del1 (pdf, 12207kB)
Kallelse210421_Del4 (pdf, 14407kB)
Kallelse210421_Del3 (pdf, 15205kB)
Kallelse210421_Del2 (pdf, 14321kB)
Kallelse210421_Del1 (pdf, 15326kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-12-02 (pdf, 3338kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-10 (pdf, 4827kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17 (pdf, 3509kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del7 (pdf, 8128kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del8 (pdf, 7258kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del5 (pdf, 8016kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del6 (pdf, 7972kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del2 (pdf, 6884kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del3 (pdf, 8192kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del4 (pdf, 8128kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-08-24 (pdf, 13196kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del1 (pdf, 8158kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del2 (pdf, 14254kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del3 (pdf, 4168kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-02-12 (pdf, 13872kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del1 (pdf, 9038kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del4 (pdf, 10983kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del3 (pdf, 14701kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del2 (pdf, 13678kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del1 (pdf, 15241kB)

Protokoll SN 2021-12-09 (pdf, 1404kB)
Protokoll SN 2021-11-09 (pdf, 1087kB)
Protokoll SN 2021-11-09 §63 (pdf, 269kB)
Protokoll SN 2021-10-13 (pdf, 726kB)
Protokoll SN 2021-09-06 (pdf, 1082kB)
Protokoll SN 2021-09-06 §48 (pdf, 240kB)
Protokoll SN 2021-09-06 §47 (pdf, 215kB)
Protokoll SN 2021-06-15 (pdf, 766kB)
Protokoll SN 2021-06-15 §36 (pdf, 374kB)
Protokoll SN 2021-05-18 (pdf, 4651kB)
Protokoll SN 2021-05-18 §28 (pdf, 1241kB)
Protokoll SN 2021-04-20 (pdf, 2263kB)
Protokoll SN 2021-04-20 §20 (pdf, 739kB)
Protokoll SN 2021-03-16 (pdf, 2169kB)
Protokoll SN 2021-02-16 (pdf, 1964kB)
Protokoll SN 2021-01-19 (pdf, 4974kB)
Protokoll SN 2021-01-19 §2 (pdf, 1179kB)
Protokoll SN 2020-12-15 (pdf, 4383kB)
Protokoll SN 2020-11-10 (pdf, 1832kB)
Protokoll SN 2020-09-29 (pdf, 3448kB)
Protokoll SN 2020-09-29 § 77 (pdf, 1006kB)
Protokoll SN 2020-09-29 § 76 (pdf, 749kB)
Protokoll SN 2020-08-25 (pdf, 3611kB)
Protokoll SN 2020-06-16 (pdf, 4986kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §60 (pdf, 741kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §59 (pdf, 519kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §58 (pdf, 734kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §57 (pdf, 717kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §56 (pdf, 252kB)
Protokoll SN 2020-06-16 §54 (pdf, 260kB)
Protokoll SN 2020-05-18 (pdf, 3393kB)
Protokoll SN 2020-04-28 (pdf, 3497kB)
Protokoll SN 2020-03-24 (pdf, 4847kB)
Protokoll SN 2020-03-24 §34 (pdf, 943kB)
Protokoll SN 2020-03-24 §33 (pdf, 919kB)
Protokoll SN 2020-03-24 §31 (pdf, 961kB)
Protokoll SN 2020-02-26 (pdf, 7024kB)
Protokoll SN 2020-01-21 (pdf, 5804kB)

Bilagor
Värmlandstrafiken Bergman_Bergh_Region Örebro_liten2 (pdf)
Upphandling för hållbara transporter i Örebro län_reviderad 221219 (pdf, 637kB)
Samverkan i Värmland (pdf, 2160kB)
Regional vattenförsörjningsplan möte 22 december_JL_MS (pdf, 2918kB)
Presentation Oslo-Stockholm regionala nyttor_ (pdf, 598kB)
Presentation Hagfors kommun 2023-02-10 (pdf)
Oslo - Stockholm 2.55 (pdf, 7505kB)
MSB Presentation region Örebro län (pdf, 1659kB)
Minnebergsskolan Arvika Region Örebro 9 feb 2023 (pdf, 3648kB)
Kristinehamn Kommun Stråket_2023 RSR Örebro (pdf, 3258kB)
Karlstad kommun _Region Örebro 10 februari (pdf, 1868kB)
Filipstad kommun Presentation regionörebro_230209 (pdf, 774kB)
Citybanepengarna uppföljning_presentation (pdf, 1634kB)
Beslutade mötestider 2022 för RSR (docx, 95kB)
Beslutade mötestider 2023 för RSR (pdf, 122kB)
Beskrivning av samverkansorganisationen i Örebro län 220926 (pdf, 2379kB)
Anteckningar från Studieresan 9-10 februari 2023 med Regionala samverkansrådet till Värmland (pdf, 229kB)
220929 RSR - Trygga kompetensen (pdf, 2094kB)
220928 Dialog om RUS-genomförande - RSR 2.0 (pdf, 1143kB)
220617 RUS-uppföljning RSR (pdf, 1851kB)
220607 Lokadagarna 2022 RSR (pdf)
220203 Uppföljning av samverkansorganisationen (docx, 126kB)
220202 Region Örebro läns svar på remiss om förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 efter regionstyrelsen (docx, 80kB)
211210 RSR och partnerskapet - Hantering av RUS efter remiss (pdf)
210924 Utvärdering av avtal för kollektivtrafik för Örebro län (pdf, 3401kB)
210924 Presentation handlingsplan reg samvrådet (pdf, 709kB)
210826 Trafikförsörjningsprogram Information KCRD (pdf, 1154kB)
210609 Förhandsvisning uppdaterad RUS inför remiss - underlag till regionala samverkansrådet (pdf, 4799kB)
210609 En Bättre Matchning presentation (pdf, 3550kB)
210212 RSR Information om utredningsinriktning (pdf, 852kB)
210111 Kollektivtrafikavtalet FE (pdf, 300kB)
20220617 Regionala samverkansrådet Energi klimat (pdf, 3897kB)

Bilagor
Aktivitetsplanen och Projekt Skolresultaten i regionen (pdf, 3095kB)
Akuella riksdagsbeslut - kompetensförsörjning (pdf, 264kB)
Barnfattigdom Specifika samverkansrådet utbildning (pdf)
Behörighet bland skolpersonal statistik (pdf, 1366kB)
ESF + Östra Mellansverige (pdf, 2449kB)
FRÖ-rapport - Ann Öhman (pdf, 9132kB)
Information och visning av Kompetensrapporten 20220216 (pdf, 1342kB)
Introduktion av samverkansorg (pdf, 1802kB)
Länsstyrelsen 220406 (pdf, 431kB)
Minnesanteckningar 12 april inkl bilagor (pdf, 3009kB)
Ny regional strategi FSS (pdf, 1208kB)
Planering och dimensionering SSR 231117 (pdf, 1488kB)
Presentation återcertifiering VO-college specifika samverkansråden (pdf, 1024kB)
Presentation Fellingsbro folkhögskola, 231006 (pdf, 1456kB)
Presentation Kompetensförsörjning och validering, 6 oktober 2023 (pdf, 789kB)
Presentation Samverkan Skola-Näringsliv Kga Kommun 231006 (pdf, 384kB)
Presentation Skolresultaten i regionen har förbättrats, 231006 (pdf, 759kB)
Presentation Skolverket (pdf, 359kB)
Presentation Teknik College, 231006 (pdf, 2406kB)
Presentation VO-college, 231006 (pdf, 1478kB)
Program- och yrkesråd (pdf, 313kB)
Regional strategi för föräldraskapsstöd - Remiss chefsgrupp i samverkansorg. 221019 (pdf, 324kB)
Regionala behov av YH, specifika samverkansrådet 231117 (pdf, 2594kB)
Sammanfattande slutrapport_FRÖ_2022-03-02 (pdf, 1320kB)
Sammanfattning FRÖ-rapporten, specifika (pdf, 885kB)
Samverkansavtal PPT Specifika 220921 (pdf, 259kB)
Studie- och yrkesvägledning (pdf, 509kB)
TABB 22 04 26 (pdf, 364kB)
VägledKompetens 26 april 2022 (pdf, 2522kB)
vägledKompetens o guidance 230524 (pdf, 3878kB)
Vuxenutbildning i samtiden (pdf, 268kB)

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 19. Juni 2024