Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Anslagstavla

På Region Örebro läns anslagstavla kan du läsa aktuella tillkännagivanden, kungörelser och anslag från regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder.

Anslag

Talar om att protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder är justerade, godkända. Från den dagen då protokollet är anslaget finns det möjlighet att överklaga ett beslut i 21 dagar.

Tillkännagivanden

Regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämndernas sammanträden meddelas minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till dig som länsinvånare. Syftet med kunörelser är att du så tidigt som möjligt kan få information om en beslutsprocess och kan framföra dina synpunkter eller göra en överklagan.

Personuppgifter och sekretess

Det förekommer att Region Örebro läns handlingar, såsom justerade protokoll, innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan inte publiceras på anslagstavlan, därför publiceras vissa handlingar inte i sin helhet.

Publik dator

Som länsinvånare har du möjlighet att läsa kallelser och protokoll via en publik dator hos Region Örebro län i receptionen på Eklundavägen 1, Örebro.

Kontakte

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 23. Juni 2022