Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Kristdemokraterna

  • 073 077 77 36 (Mobile)
  • 0196027497 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ordförande 2023-01-2026-12
Healthy Cities Sverige, Övrigt representant 2023-01-2026-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Örebro Innovation AB, styrelse, Bolag ledamot 2023-04-2027-05
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ledamot 2023-02-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ersättare 2023-06-2027-05
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020