Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search
Organisation
Uppdrag
Period
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ordförande 2023-02-2026-12
Jämställdhetsråd, Länsstyrelsens, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Intresseföreningen Bergslaget, styrelse, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Örebro läns slöjdförening, styrelse, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Central Sweden, ägarråd, Övrigt representant 2023-06-2027-05
Hopajola Örebro län, styrelse, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020