Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Socialdemokraterna

  • 072-2027404 (Mobile)
  • 019-6022733 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation ordförande 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ordförande 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2023-01-2026-12
Samverkansnämnden Sjukvårdsregion Mellansverige, Övrigt ersättare 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ersättare 2023-02-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 1. Januar 2023