Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Sverigedemokraterna

  • 070 211 22 62 (Mobile)
  • 0196027031 (Work)
Organisation
Uppdrag
Period
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ledamot 2023-02-2026-12
Partiföreträdare, Övrigt Partiföreträdare 2023-01-2026-12
Planerings- och organisationskommitté, regionstyrelsens, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2023-01-2026-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 5. Mai 2020