Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Smart teknik för självständighet och trygg livsmiljö

Veröffentlicht: 2024-03-22 20:55

Välfärden står inför stora utmaningar. Vi har en åldrande befolkning med en förändrad sjukdomsbild, vilket ställer krav på ökade resurser inom vården. Samtidigt upplever vården kompetensbrist och ekonomiska utmaningar. En del av lösningen kan vara att använda smart teknik som kan möjliggöra tryggare livsmiljöer för att öka självständigheten hos äldre och funktionsnedsatta.

Regional utveckling och fem kommuner driver tillsammans Testbädden InnoMera.

- Vi vill underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, med hjälp av välfärdsteknik. Testbädden gör det möjligt för oss att testa och utveckla smarta lösningar inom välfärden, på rätt personer i rätt miljö, säger kommunikatör Rebecca Larsson.

Här är några av våra viktigaste resultat hittills:

  • 8 genomförda tester inom ramen för Testbädden InnoMera. Ytterligare fem tester inom ramen för andra projekt. 5 pågående tester och fler på gång.
  • 83 personer har deltagit i testerna som vi genomfört. Ytterligare 51 personer har svarat på en enkät i en av kommunernas tester.
  • En arena för erfarenhetsutbyte, coachning och fortbildning mellan kommunerna. InnoMera skapar möjligheter för att knyta kontakter i nationella nätverk och förenklar innovationsledarnas vardag.

De kommuner som finns med i arbetet är Degerfors, Örebro, Karlskoga, Ljusnarsbergs och Hallsbergs kommun. I projektgruppen sitter: Sarah Bergqvist, Brage Karin, Rebecca Larsson, Annette Gustafsson, Linda Svensson, Veronica Jedheim, Alexandra Tallberg och Ellen Forsberg.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 22. März 2024