Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Arbetet med hälso- och sjukvårdens civila beredskap – hur ska region och kommuner samverka?

Både i regionen och inom kommunerna pågår aktivt arbete med att rusta hälso- och sjukvården för såväl fredstida kriser som vård vid höjd beredskap och krig. I detta arbete finns ett ömsesidigt beroende och samverkansbehov.

Di 22 Okt 2024
14:00 - 16:00
USÖ, Örebro
Letzer Tag der Anmeldung -
Di 01 Okt 2024

Vi bjuder in till detta möte dels för att informera om hälso- och sjukvårdsförvaltningens organisation, mål och arbete med civil beredskap, dels för att ta del av era funderingar och kanske framförallt för att försöka hitta arbetssätt för att jobba med dessa frågor tillsammans där det är lämpligt och nödvändigt.

Preliminär agenda:

  • Presentation av arbetet med civil beredskap inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län
  • Vilka är kommunernas största utmaningar inom arbetet med krisberedskapsplanering för hälso- och sjukvård?
  • Vilka behov har kommunerna?
  • Vilka behov har regionen?
  • Hur kan vi arbeta vidare i dessa frågor?

Målgrupp

MAS, socialchefer samt beredskapssamordnare i länets kommuner.

Kostnad

Ingen avgift! Vi bjuder på fika.

Kontakt

Första hjälpen