Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Att leda utan att vara chef

På begäran av IFO-chefsnätverket anordnas för andra gången en ledarskapsutbildning för dem inom individ- och familjeomsorg som leder andra men inte är chefer. De verktyg och metoder som lärs ut under kursen ska appliceras av deltagarna i den miljö som är deras arbetsvardag. Därför utgår alla övningar och metoder från de förutsättningar som finns inom socialtjänsten.

Do 05 Sep - Do 05 Dez 2024
09:00 - 16:00
Se nedan
Letzer Tag der Anmeldung -
Sa 15 Jun 2024

Innehåll

Att använda evidensbaserade metoder och verktyg hämtade från kognitiv beteendeterapi (KBT), ledarskapsforskning, gruppsykologi bidrar till att utbildningen har en verklig effekt för deltagarna. Utbildningen riktar sig till deltagare som vill utgå från evidens och forskning vad gäller ledarskap stället för ovetenskapliga personlighetstester.

Utbildningen är praktiskt inriktad med fokus på att deltagarna ska konkreta verktyg och metoder att använda i sitt vardagliga ledarskap.

Utbildare är de legitimerade psykologerna Peter Friberg och Kristina Loftsson från Psykologakademin.

För detaljerat program, se inbjudan.

Datum

Fyra heldagar, 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december 2024, kl 09:00-16:00.

Målgrupp

Ledare som inte är chefer inom socialtjänsten i Örebro län, både inom myndighetsutövning och utförande, t ex gruppledare, samordnare. Max 20 platser.

Kostnad

9200 kr inkl fika och lunch

Anmälan senast

15 juni 2024

Plats

USÖ, lokal Berguven den 5 sept, 7 nov och 5 dec.

Regionarkivet, Södra Grev Rosengatan 15, lokal Framtiden den 3 okt.

Kontakt

Tarja Nordling

Utvecklingsledare: Individ och familj, IFO

Utbildning