Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Utbildning i innovationsledning

Att odla en innovativ organisation – en digital utbildning från Adda kompetens, SKR.

So 01 Jan - Do 06 Mrz 2025
00:00 - 00:00
Digitalt

Leder eller stödjer du verksamhetsutveckling?

Vill du lära dig mer om innovation och kreativitet, få konkreta metoder och verktyg för att skapa förändring eller nya smarta arbetssätt? Då är det här en kurs för dig! Direktlänk till utbildningen.

Du introduceras till och får kunskap om:

  • Vad som kännetecknar en innovativ kultur
  • Hur du som ledare kan arbeta för att skapa en kultur som främjar innovationsförmåga hos grupper och medarbetare
  • Hur du kan jobba med strukturer och arbetssätt som stöttar innovationsförmågan
  • Förstå vad kreativitet innebär
  • Veta hur du kan stärka din egen och andras kreativitet
  • Du får lära dig om och testa att själv ta fram en användarresa
  • Känna till de olika nivåer av innovation som en organisation behöver jobba med
  • Kursen använder verktyg från innovationsguiden 

Adda kompetens med Leif Denti

Adda kompetens har tagit fram utbildningen tillsammans med Leif Denti som är en av de ledande forskarna inom innovationspsykologi. Leifs forskningsområde är relationen mellan innovation och ledarskap, och hur man främjar en innovativ kultur.

Vem är du?                                                     

Du är chef, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare eller allmänt nyfiken på innovationsledning.

Anmälan

Utbildningen är avgiftsfri och digital. Den finns tillgänglig från 1 januari 2023 - 6 mars 2025 för de som arbetar i Region Örebro län och i länets kommuner. Kursen finns på Region Örebro läns utbildningsportal där både medarbetare i kommun och region kan anmäla sig.

Kontakt

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Innovationsledning