Logo for the website Logo for the website

Personal på Tolkcentralen

Teckenspråkstolkar/Dövblindtolkar/Skrivtolkar

Agneta Dedorsson
Tolk

Agneta Dedorsson

Anna Källberg
Tolk

Anna Källberg

Anna Wolf
Tolk

Anna Wolf

Anna-Lena (Tova) Granlund
Tolk

Anna-Lena (Tova) Granlund

Anna-Lena Johansson
Tolk

Anna-Lena Johansson

Annica Jacobsson
Tolk

Annica Jacobsson

Astrid Larson-Hägglöf
Tolk

Astrid Larson-Hägglöf

Annika Vallberg
Tolk

Annika Vallberg

Alva Rosengren-Blom
Tolk

Alva Rosengren-Blom

Brita Wideberg
Tolk

Brita Wideberg

Cecilia Anfält
Tolk

Cecilia Anfält

Christina Hålldin
Tolk

Christina Hålldin

Christina Sikh
Tolk

Christina Sikh

David Routledge
Tolk

David Routledge

Dennis Kihlgren
Tolk

Dennis Kihlgren

Emma Nordlund
Tolk

Emma Nordlund (tjänstledig)

Eva Gredner
Tolk

Eva Gredner

Eva Håkansson
Tolk

Eva Håkansson

Eva Juthnäs
Tolk

Eva Juthnäs

Eva Olslind
Tolk

Eva Olslind

Ivar Wästhed
Tolk

Ivar Wästhed

Jenny Broström
Tolk

Jenny Broström

Jenny Ekskär
Tolk

Jenny Ekskär

Jenny Olsson
Tolk

Jenny Olsson

Jessica Willbrandt
Tolk

Jessica Willbrandt

Julia Berglund
Tolk

Julia Berglund

Jörgen Gideonsson
Tolk

Jörgen Gideonsson

Karin Hattne
Tolk

Karin Hattne (tjänstledig)

Karin Helsingius
Tolk

Karin Helsingius

Karin Wiberg
Tolk

Karin Wiberg

Katarina Löfvenhamn
Tolk

Katarina Löfvenhamn

Lina Hellström
Tolk

Lina Hellström

Linda Rönnberg
Tolk

Linda Rönnberg

Lisa Ejdung
Tolk

Lisa Ejdung (tjänstledig)

Lise-Lott Kämpe
Tolk

Lise-Lott Kämpe

Lovisa Björk
Tolk

Lovisa Björk

Lovisa Kindevåg
Tolk

Lovisa Kindevåg

Maja Åstö
Tolk

Maja Åstö

Malin Lindqvist
Tolk

Malin Lindqvist

Maria Andreasson
Tolk

Maria Andreasson

Maria Bergström-Lithell
Tolk

Maria Bergström-Lithell

Maria Ekström-Durnell
Tolk

Maria Ekström-Durnell

Maria Lindberg
Tolk

Maria Lindberg

Marie Palmér
Tolk

Marie Palmér

Maria Thorell
Tolk

Maria Thorell

Ola Berlin
Tolk

Ola Berlin

Petra Andersson
Tolk

Petra Andersson

Renée Karlsson
Tolk

Renée Karlsson

Sara Larsson
Tolk

Sara Larsson

Silke Spangler
Tolk

Silke Spangler

Sofia Eriksson
Tolk

Sofia Eriksson

Sonja Zachrisson
Tolk

Sonja Zachrisson

Susanne Göransson
Tolk

Susanne Göransson

Susanne Lind
Tolk

Susanne Lind

Therése Björnell
Tolk

Therése Björnell

Therese Karlsson
Tolk

Therese Karlsson

Tina Karlsson
Tolk

Tina Karlsson

Toove  Rosengren Pers
Tolk

Toove Rosengren Pers

Ulrika Pettersson
Bild

Ulrika Pettersson

Ulrika Nylén Törnström
Tolk

Ulrika Nylén Törnström

Veronica Granberg
Tolk

Veronica Granberg

Viktoria Boman
Tolk

Viktoria Boman (tjänstledig)

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 25, 2021