Logo for the website Logo for the website

Hela slutrapporten

Här redovisas per målområde, en del av de resultat som uppnåtts under programperioden 2017–2020 för Program för hållbar utveckling. Samtliga resultat redovisas i Slutrapport – Program för hållbar utveckling 2017–2020.

 

Illustration som symboliserar olika delar av Örebro län