Logo for the website Logo for the website

Hållbarhetsmålen

God hälsa och livsmiljö

Region Örebro län ska bidra till att förbättra folkhälsan och skapa goda livsmiljöer med fungerande ekosystem.

Jämlikt och jämställt

Region Örebro län ska erbjuda likvärdig vård, service och tjänster utan att diskriminera eller kränka någon.

Ansvarsfull resursanvändning

Region Örebro län ska fördela och använda såväl ekonomiska resurser som naturresurser på ett hållbart och effektivt sätt.