Logo for the website Logo for the website

Program för hållbar utveckling 2021-2025 är Region Örebro läns styrdokument för hållbarhetsarbete i förvaltningar och verksamheter.

Här kan du ta del av hela programmet för hållbar utveckling 2021-2025.

 

 

Bild som symboliserar programmet

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, April 6, 2021