Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Finskt förvaltningsområde – nationella minoriteter

Region Örebro län är finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att Region Örebro län ska kunna ge service på finska. Det ger dig rätt att prata och skriva på finska i din kontakt med Region Örebro län.

Region Örebro län ska ge den den sverigefinska minoriteten möjlighet till inflytande i relevanta frågor som rör Region Örebro läns verksamheter. Förvaltningsområdet ska främja och stärka det finska språket och den sverigefinska kulturen. 

Vid sidan av Region Örebro län finns sex kommuner i länet som ingår i finskt förvaltningsområde:

  • Degerfors
  • Hällefors
  • Karlskoga
  • Laxå
  • Lindesberg
  • Örebro

Kontakter

Daniela Redzic Alkaissi

Strateg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 februari 2024