Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Region Örebro läns revisorer

Region Örebro läns revisorer granskar varje år hur Region Örebro läns verksamheter genomför de mål och uppdrag som regionfullmäktige har beslutat. Revisorerna ska granska verksamheterna självständigt och vara politiskt oberoende.

Region Örebro län har nio revisorer som är politiskt tillsatta och underställda regionfullmäktige. Kommunallagen och god revisionssed styr revisorernas arbete.

Revisorerna prövar

  • Om verksamheten arbetar på ett ändamålsenligt sätt
  • Om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande
  • Om räkenskaperna är rättvisande
  • Om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens mål är att verka för

  • Ändamålsenlig verksamhet
  • Hög effektivitet
  • God ordning
  • Korrekt redovisning

Revisorernas uppdrag

Revisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet och ge regionfullmäktige underlag inför den ansvarsprövning som de enligt lagen ska göra varje år. För att kunna genomföra uppdraget på ett bra sätt gör revisorerna varje år en revisionsplan.

Revisorerna väljer själva vilka verksamheter de ska granska och hur det ska ske. Varje revisor är också självständig i förhållande till de övriga revisorerna.

Region Örebro läns revisorer anlitar också externa specialister inom revision till sina uppdrag.

Missiv Revisionsrapport - Uppföljning av investeringsprojektet H-huset (pdf, 259kB)
Missiv Revisionsrapport Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (pdf, 2032kB)
Missiv Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf, 1030kB)
Missiv Revisionsrapport Granskning av läkemedelsgenomgångar o läkemedelsberättelse (pdf, 1288kB)
Missiv Revisionsrapport Granskning av pensionshantering och redovisning (pdf, 1438kB)
Missiv Revisionsrapport Långsiktig planering och strategier för kollektivtrafiken (pdf, 982kB)
Missiv Revisionsrapport Löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 1219kB)
Missiv Revsionsrapport Folktandvårdens arbete med likvärdig tandvård (pdf, 845kB)
Reviderat svar Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf, 139kB)
Revisionsrapport Folktandvårdens arbete med likvärdig tandvård (pdf, 10266kB)
Revisionsrapport Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (pdf, 15261kB)
Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf, 14266kB)
Revisionsrapport Granskning av läkemedelsgenomgångar o läkemedelsberättelse (pdf, 6949kB)
Revisionsrapport Granskning av pensionshantering och redovisning (pdf, 10219kB)
Revisionsrapport Granskning Uppföljning av investeringsprojektet H-huset (pdf, 391kB)
Revisionsrapport Långsiktig planering och strategier för kollektivtrafiken (pdf, 10873kB)
Revisionsrapport Löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 9406kB)
Svar på revisionsrapport Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (pdf, 78kB)
Yttrande - Granskning av internkontroll i administrativa rutiner (pdf, 727kB)
Yttrande - Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser (pdf, 142kB)
Yttrande - Revisionsrapport - granskning av pensionshantering och redovisning (docx, 61kB)
Yttrande - Revisionsrapport - Långsiktig planering och strategier för kollektivtrafiken (docx, 61kB)
Yttrande - Revisionsrapport Granskning av läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser (docx, 61kB)
Yttrande - Revisionsrapport om löpande intern kontroll i administrativa rutiner (pdf, 37kB)
Yttrande Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre (003) (pdf, 78kB)
Yttrande Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (pdf, 65kB)
Yttrande Revisionsrapport - Uppföljning av investeringprojektet H-huset (pdf, 616kB)
Namn
Parti
Roll
Ordningsnummer
Sara Dicksen Moderata Samlingspartiet Ordförande 1
Anders Larsson Centerpartiet Vice ordförande 2
Le-Roy Wentzel Socialdemokraterna 2:e vice ordförande 3
Annica Blomgren Socialdemokraterna Förtroendevald revisor 4
Kurt-Erik Gullberg Socialdemokraterna Förtroendevald revisor 5
Kent Hiding Kristdemokraterna Förtroendevald revisor 6
Larz Lundberg Liberalerna Förtroendevald revisor 7
Lena Jansson Moderata Samlingspartiet Förtroendevald revisor 8
Nils Gunnarsson Sverigedemokraterna Förtroendevald revisor 9

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 maj 2024