Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Föreningsbidrag till de länsövergripande funktionshinderorganisationer

Region Örebro län ger bidrag till organisationer som genom sin verksamhet arbetar för att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling.

Region Örebro län ger bidrag till dessa organisationer för deras intressepolitiska verksamhet. Bidraget är avsett att vara ett stöd för funktionshinderrörelsen att nå målet, full delaktighet och jämlikhet.

Den intressepolitiska inriktningen och verksamheten ska bekräftas i organisationens stadgar och verksamhetsberättelse.

Det finns också möjlighet att ansöka om bidrag för projekt som föreningen planerar att genomföra.

Mer information om föreningsbidrag och projektbidrag kan du läsa i dokumentet, Riktlinjer för verksamhetsbidrag.

Sista ansökningsdag

För föreningsbidrag och för projektansökan är den 1 augusti sista ansökningsdag.

Ansökan ska gälla bidrag för nästa år.

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juni 2022

Läs mer om Stöd, bidrag och fonder till dig med en funktionsnedsättning