Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Människor som promenerar vid åkanten.

Röra sig lite är bättre än inte alls

Alla, både barn och vuxna behöver röra på sig varje dag. All rörelse är bra och du får positiva effekter oavsett ålder eller tidigare träningsvanor. Om du inte kan uppnå rekommendationerna, gör så gott du kan eftersom all rörelse främjar hälsan.

En vuxen bör vara fysiskt aktiv minst 150 minuter varje vecka. Barn och unga behöver vara aktiva minst dubbelt så mycket.

Det är genom att vara fysiskt aktiva som vi både stärker vårt skelett och bygger muskler. Fysisk aktivitet bidrar också till att minska risken för sjukdomar och ökar vårt psykiska välbefinnande. 

Det här rekommenderas för dig som är vuxen

Pulshöjande fysisk aktivitet

Du bör utföra aktiviteter som gör att ditt hjärta slår fortare och att du andas snabbare 150-300 minuter per vecka, till exempel 30 minuters promenad 5 gånger i veckan. Tar du i så att puls och andning ökar kraftfullt får du samma effekter med halva tiden. Det kan vara aktiviteter som dans, gymnastik, skidåkning eller joggning.

Muskelstärkande fysisk aktivitet

Det är bra om du anstränger dig så att dina muskler blir trötta minst 2 dagar i veckan. Gör aktiviteter som stärker de stora muskelgrupperna som rygg, mage, rumpa, lår och armar. Det kan vara styrketräning på gym, med gummiband eller med den egna kroppen som belastning. Det kan också vara fysisk aktivitet i vardagen som att arbeta i trädgården eller skotta snö.

Balansträning

Du som är över 65 år behöver också träna balansen ett par dagar i veckan. Bra balansträning är exempelvis att gå i ojämn terräng, dans eller stå på ett ben.

Minska stillasittandet

Att sitta still under längre tid är inte bra för vår hälsa, oavsett ålder. Därför är det viktigt du bryter stillasittandet och ersätter det med någon form av rörelseaktivitet, det gäller både på arbetet och på fritiden. Ju oftare desto bättre. 

Det kan vara lättare att komma igång med fysisk aktivitet om man får lite stöd i början. Fråga din vårdcentral vad de kan erbjuda eller ta en kontakt med den digitala levnadsvanemottagningen. 

Fysisk aktivitet på recept, FaR

Vårdcentralen kan skriva ut fysisk aktivitet på recept, FaR. Det innebär att du får hjälp att komma igång med aktiviteter och rörelser som passar just dig. 

FaR är en del av din behandling och kan komplettera och/eller ersätta läkemedel eller annan behandling. Tillsammans med vårdpersonal kommer du fram till lämplig fysisk aktivitet som är anpassad utifrån dina förutsättningar och önskemål. I receptet står beskrivet vad, hur ofta, hur länge och hur hårt du bör träna. 

Aktiviteten utförs utanför hälso- och sjukvårdens regi och du deltar på eget ansvar. Eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Tips på föreningar, verksamheter och friluftsområden

I Örebro läns digitala aktivitetskatalog finns länets föreningar, gym, kommunala verksamheter, tillgängliga friluftsområden och andra som erbjuder fysisk aktivitet samlade. Du måste inte ha fått ett FaR för att ta del av aktiviteterna. Örebro läns digitala aktivitetskatalog (rfsisu.se)

Lista över vårdcentraler i Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 augusti 2023