Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Välkommen till Karlskoga lasarett

Karlskoga lasarett är ett akutsjukhus som främst är till för invånarna i västra Örebro län och östra Värmlands län men alla som väljer att söka vård hos oss är välkomna!

Vår forskning

Klinisk forskning och innovation syftar till att ge de bästa möjliga förutsättningarna för invånarnas våra hälsa, vård och omsorg samt stärka Örebroregionens attraktivitet och utveckling.

Vår högspecialiserade vård

Den högspecialiserade vården är en viktig del av verksamheten där länets tre sjukhus har särskilda inriktningar för olika patientgrupper.

Nyckelfondens logotyp
Nyckelfonden

Stöd forskningen

Nyckelfonden är en stiftelse för medicinsk forskning. Med sin insamling möjliggör Nyckelfonden forskning om olika sjukdomar.

Ung kille med mobiltelefon
Kontakta vården

Digitala vårdkontakter: 13-17 år

Från 13 års ålder kan ungdomar själva logga in på 1177.se. Här kan du som förälder läsa mer om vad som gäller.

Kalender

14
mars
2023

AT-seminarium Försäkringsmedicin

tisdag 14 mars - fredag 15 mars 2024

Bilden visar hur man utför självinstruerande tonaudiometri.
04
mars
2024

4 mars firar vi Världshörseldagen

måndag 04 mars 2024

08
mars
2024

Halvtidsseminarium: Anders Vikerfors

fredag 08 mars 2024