Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Mottagningar och vårdavdelningar på Karlskoga lasarett

AK-mottagningen Karlskoga lasarett
Akutmottagning 1 Karlskoga lasarett
Allmänpsykiatrisk avdelning Karlskoga lasarett
Allmänpsykiatriska mottagningen Karlskoga lasarett
Anestesimottagningen Karlskoga lasarett
Asyl- och invandrarhälsan västra länsdelen
Barn- och ungdomsmottagningen Karlskoga Lasarett
Dagkirurgi Karlskoga lasarett
Dialysmottagningen Karlskoga lasarett
Endoskopimottagningen Karlskoga lasarett
Fysiologmottagningen Karlskoga lasarett
Hudmottagningen Karlskoga lasarett
Hörselvårdsmottagningen Karlskoga lasarett
Intensivvårdsavdelningen Karlskoga lasarett
Intensivvårdsmottagningen Karlskoga lasarett
Kirurgavdelning 7 Karlskoga lasarett
Kirurgmottagningen Karlskoga lasarett
Logopedmottagningen Karlskoga lasarett
Medicinavdelning 1 Karlskoga lasarett
Medicinavdelning 2 Karlskoga lasarett
Medicinmottagningen Karlskoga lasarett
Njurmedicinska mottagningen Karlskoga lasarett
Obstetrik- och gynekologiavdelning Q Karlskoga lasarett
Obstetrik- och gynekologimottagningen Karlskoga lasarett
Orofacial medicin Karlskoga lasarett
Ortopedavdelning 6 Karlskoga lasarett
Ortopedmottagningen Karlskoga lasarett
Provtagningen laboratoriemedicin KGA
Rehabiliteringscentrum Karlskoga lasarett
Röntgenmottagningen Karlskoga lasarett
Utskrivningsavdelningen Karlskoga lasarett
Ögonmottagningen Karlskoga lasarett
Öron- näs- och halsmottagningen Karlskoga lasarett

Är det ett verksamhetsområde, klinik eller enhet du söker?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 oktober 2023