Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Gäller endast kurskataloger för Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 augusti 2022