Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Körkortsintyg

Det finns vissa sjukdomar och medicinska förhållanden som gör att Transportstyrelsen kan kräva att du skickar in ett särskilt läkarintyg. Vid missbruk eller beroende av alkohol, läkemedel eller andra droger kan Transportstyrelsen kräva att du tar prover och skickar in ett läkarintyg för att visa att du är nykter.

ADHD, autismspektrumtillstånd och liknande diagnoser samt psykisk utvecklingsstörning

Du som har en pågående kontakt med allmänpsykiatrin för vuxna, barn- och ungdomspsykiatrin (bup) eller har en pågående kontakt eller är känd sedan tidigare på vuxenhabiliteringen eller barn-och ungdomshabiliteringen i Region Örebro län kan diskutera körkortsintyg med din vårdkontakt.

Du som inte har en pågående kontakt hänvisar vi till privata vårdgivare.

Nedsatt syn

Skicka den anmodan om synundersökning som du har fått från Transportstyrelsen till Ögonkliniken på adress: Ögonkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85  Örebro

Vi skickar dig därefter en kallelse med tid för undersökning.

Alkohol och droger

Du som bor i Örebro län och har fått ett föreläggande eller beslut från Transportstyrelsen om att inkomma med läkarintyg för att påvisa nykter- och drogfrihet gällande alkohol, narkotika samt anabola androgena steroider kan vända dig till beroendecentrums körkortsmottagning. Patienter med en pågående kontakt inom psykiatrin eller beroendecentrum kan kontakta körkortsmottagningen för intyg och ansökan om alkolås.

Beroendecentrums körkortsmottagning

Information om medicinska krav för körkort samt kontakt för frågor och svar finns på Transportstyrelsen webbplats. 

Avgifter för intyg

På 1177.se hittar du uppgifter om avgifter för intyg.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021