Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Har du synpunkter på vården?

Om du inte är nöjd med den behandling du fått, eller om du på annat sätt haft problem i dina kontakter med hälso- och sjukvården, bör du i första hand tala med berörd personal eller chef.

Patientnämnden är till för dig som patient

Det övergripande syftet med Patientnämndens arbete är att stärka patientens ställning i vården. Till Patientnämnden kan du vända dig med synpunkter på hälso- och sjukvård och tandvård i Region Örebro län och länets kommuner samt privat verksamhet som har avtal med Region Örebro län.

Patientnämnden har ingen disciplinär funktion och avgör inte frågor om rätt eller fel i vård och behandling. Patientnämnden utser dessutom stödpersoner till patienter i tvångsvård.

På Karlskoga lasarett finns dessutom ett särskilt patientombud som du kan vända dig till.

Skada av behandling

Om du drabbas av skada i vården kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Skadan ska ha samband med behandling vid sjukhus, läkar- eller tandläkarmottagning, sjukgymnastik eller annan vård som Region Örebro län ansvarar för.
Du anmäler skadan till Patientförsäkringen LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Skadeanmälningsblankett och mer information hittar du på Patientförsäkringens webbplats (se länk till höger).
Du kan också ringa kundtjänst på Patientförsäkringen LÖF,
telefon 08- 551 010 00.

Skada av läkemedel

Om du anser att du blivit skadad av läkemedel som sålts och lämnats ut i Sverige kan du begära ekonomisk ersättning genom att anmäla det som hänt till Läkemedelsförsäkringen. Skadan ska anmälas inom tre år från det du fått veta att den sannolikt orsakats av läkemedel. Anmälan skickas till Svenska läkemedelsförsäkringen AB.

Inspektionen för vård om omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården i Sverige. Om du har uppmärksammat brister i patientsäkerheten i vården kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg. 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 december 2016

Innehållsansvarig: Webbredaktionen

Publicerad av Johan Lindqvist

Anmälningar

Skada vid behandling

anmälan skickas till:
Patientförsäkringen LÖF,
Box 17830
118 94 Stockholm
Telefon 08-551 010 00

Skada av läkemedel

anmälan skickas till:
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
Box 17608
118 92 Stockholm
Telefon 08-462 37 00

Klagomål på hälso- och sjukvården och dess personal

Vänd dig till:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Avdelning Öst
Box 6202
102 34 Stockholm
Telefon 010-788 50 00