Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vaccinationer

Välkommen till vaccinationsmottagningen. Här kan du få råd angående vaccinationer och andra infektionsförebyggande åtgärder.

Vaccinationsspruta 

Sidans innehåll

Vaccinationsmottagningen är ett samarbetsprojekt mellan Capio Läkargruppen AB och Infektionskliniken. Läkargruppen står för lokaler, material och delar av sköterskebemanningen medan Infektionskliniken står för läkare och resterande sköterskor. Det medicinska ledningsansvaret åvilar Infektionskliniken.
Vid vaccinationsmottagningen kan du få råd inför din resa och vaccinationer för att förebygga infektionssjukdomar, inhemska såväl som mer exotiska. Mottagningen är bemannad med läkare och sjuksköterskor med specialkunnande i infektions- och resemedicin och vaccinationer.


 

Vaccinationer för Sverige

Vaccinationer utöver det ordinarie barn-vaccinationsprogrammet

 

Difteri-stelkramp

Förnyelsedos kan rekommenderas i vuxen ålder. Se mer information om dessa sjukdomar och vaccinationer nedan under "Turistresa"

Influensa

är en tämligen smittsam virusinfektion som går i större eller mindre epidemier nästan varje vinter. Kända epidemier är Spanska sjukan, Asiaten, Hong-Kong, "den nya influensan" (allmänt kallad svininfluensan) o.s.v. För den som är ung och frisk är influensan sällan farligt men för den gamla eller sjuka kan den utgöra ett allvarligt hot. Även vid tämligen lindriga epidemier ser man vanligen en överdödlighet på flera tusen personer i Sveriges befolkning. Vaccination mot influensa ger ej ett totalt skydd men minskar kraftigt risken för insjuknande och allvarliga komplikationer. Skyddet varar bara en säsong så vaccinationen bör upprepas varje höst (i oktober-november).

Influensavaccination rekommenderas till

 • personer med svåra kroniska sjukdomar, framför allt hjärt- och lungsjukdomar
 • personer över 65 år oberoende av hälsotillstånd.
 • Vaccinet kan också rekommenderas till personer som bor ihop eller arbetar med personer i ovanstående riskgrupper för att minska risken att smitta dem.
 • Influensavaccination bör också övervägas vid resor till områden där influensa går.

Pneumokocker

är mycket vanligt förekommande bakterier och en av de vanligaste orsakerna till lunginflammation. Det vaccin som finns för vuxna minskar knappast risken för lunginflammation men däremot sannolikt risken att dö av det. Vaccinationen kan utföras samtidigt som vaccination mot influensa men behöver upprepas först efter 5-10 år.

Pneumokockvaccination för vuxna rekommenderas till samma riskgrupper som influensavaccination (se ovan) samt dessutom till personer

 • som tidigare haft pneumokockinfektion eller lunginflammation
 • som saknar mjälte eller normal mjältfunktion
 • som har nedsatt immunförsvar p.g.a. HIV-infektion, vissa tumörformer, kortison- eller cellgiftbehandling m.m.

Idag finns även flera pneumokockvaccin för barn.  I Örebro län ingår dessa numera i barnvaccinationsprogrammet.

TBE

är en förkortning av engelska Tick-Borne-Encephalitis vilket betyder fästingöverförd hjärninflammation. TBE-viruset finns hos fästingar på vissa öar i Stockholms skärgård, Åland och sparsamt längs ostkusten i Sverige och fläckvis kring Värnen. Smittrisk föreligger också vid längre tids vistelse i Östeuropa och på vissa ställen i Österrike. Sjukdomen förekommer ej utanför Europa, vad vi vet. Förskolebarn sjuknar sällan. Vaccination rekommenderas endast till personer som under längre tid (veckor till månader) eller ofta vistas ute i naturen i riskområden (vid mycket tät "naturkontakt" kan vaccination vara motiverad även vid kortare vistelse). Vaccinationen omfattar flera injektioner och bör inledas minst ett halvt år innan smittrisken.

Borrelia

är en mer omskriven fästingöverförd sjukdom som orsakas av en bakterie. Vaccin saknas än så länge  men å andra sidan kan sjukdomen behandlas med antibiotika.


 

Inför resan

Vaccinationer och reseprofylax

 

Turistresa

Kö till flygplanetSkall du på en kortare resa några veckor inom Europa eller mindre äventyrliga resmål bör du se över "grundskyddet" som består av polio, stelkramp och difteri. Hepatit A vaccination kan ibland också vara aktuellt liksom influensavaccin.

Polio

orsakas av ett tarmvirus som man får i sig med mat eller vatten i länder med dåliga sanitära förhållanden. Sjukdomen kan ge förlamning och vara livshotande. Sista epidemin i Sverige hade vi på 50-talet. Vid utlandsresa bör man se över sitt skydd.

Stelkramp

orsakas av en jordbakterie som producerar ett nervgift som ger kramper vilka kan vara dödliga. Smitta sker genom förorenade sår och är sällsynt. Efter grundvaccination (4 doser) behövs påfyllnad först efter 20-30 år.

Difteri

orsakas av en bakterie i hals och luftvägar som producerar ett gift som angriper hjärta och nerver med förlamningar och hjärtsvikt som följd. Antibiotika angriper bakterien men ej giftet. Sjukdomen har varit på snabb frammarsch i Ryssland och Baltikum och oro finns för spridning till vårt land. Stora delar av medelålders och äldre personer har visat sig ha nedsatt skydd. Grundvaccinering sker tillsammans med stelkramp och bör fyllas på med en spruta var 10:e år vid resa till riskländer.

Hepatit A

eller epidemisk gulsot orsakas av ett födoämnesöverfört virus som angriper levern. Risk för Hepatit A finns framför allt vid resor utanför Europa. Vaccin finns antingen som rent hepatit A vaccin el i kombination med Hepatit B och ges då på samma sätt som rent hepatit B vaccin (se under hepatit B) . Vid enbart Hepatit A vaccination föreligger minst 25 års skydd efter 2 sprutor med minst 6 månader emellan. 
Tidigare gav man gammaglobulin, vilket måste upprepas var 3:dje månad för bestående skydd. Idag används detta endast till personer med nedsatt immunförsvar till följd av tex cellgiftsbehandling, då dessa inte förväntas få ett bra skydd av vaccinet.

Influensa

Vaccination mot influensa kan rekommenderas vid resor till orter där influensa går. Detta gäller även unga och friska personer.
 

"Äventyrsresa" eller längre utlandsvistelse


ElefanterOm du planerar att resa runt till flera länder utanför turiststråken bör du inhämta råd beträffande skydd mot ett flertal andra sjukdomar förutom "grundskyddet" ovan. Kontakta, om möjligt, vaccinations-mottagningen minst två månader före avresan

Hepatit B

är ett virus som överförs sexuellt eller som blodsmitta och angriper levern.  Sjukdomen är i vissa områden av världen ganska vanligt hos lokalbefolkningen och ofta är de ovetande om sin sjukdom. Vid kortare resor är risken liten för smitta, men vaccination kan övervägas vi längre resor (>3 mån) eller vid arbete inom hälso- och sjukvård i utlandet.  Man bör även undvika oskyddade sexuella kontakter.  2 sprutor före resa skyddar under ett år, efter påfyllnad med en 3:dje spruta förväntas livslångt skydd.

Gula febern

är en myggöverförd virussjukdom som går epidemiskt i Afrika och Sydamerika. Sjukdomen kan få ett dödligt förlopp och är en fruktad farsot. I vissa länder krävs vaccination och intyg för inresa. Vaccination med en spruta ger ett fullgott skydd i 10 år. Gravida bör ej vaccineras om de inte måste utsätta sig för extra stor risk (vilket gravida ej bör göra).

Tyfoid

är den allvarligaste Salmonellainfektionen men är ovanlig. Vaccination rekommenderas framför allt till långtidsresenärer till länder med sämre hygienisk standard.  Vaccin finns både som kapslar som skall tas minst 3 veckor före resan eller en spruta. Skyddseffekten är ganska likvärdig, men barn under 5 år kan endast få sprutan.

Japansk B-encefalit
är en virussjukdom som överförs med myggor från grisar i Sydostasien. Infektionen kan ge en svår hjärninflammation med förlamningar som kan bli bestående och i värsta fall vara dödlig. Risken att drabbas är mycket liten. Därför bör vaccination endast övervägas vid långvarig (mer än en månad) vistelse på landsbygden i riskområden.

Rabies
är en historiskt fruktad virussjukdom som inte går att behandla och alltid leder till döden. Smitta sker genom bett eller rivning av rabiessmittat djur, i regel hund, katt eller apa. Sjukdomen finns hos varmblodiga däggdjur över hela världen utom England, Skandinavien, Australien och Nya Zeeland. En svensk har insjuknat under de senaste 25 åren. Vaccinet ger ett mycket gott skydd. Eftersom tiden från smitta till insjuknande är lång (veckor - månader) kan och skall man även vaccinera efter misstänkt smitta. Därför bör du vid misstänkt bett uppsöka vårdinrättning eller svenska ambassaden i landet.

Tuberkulos
är en välkänd farsot och fortfarande en realitet i stora delar av världen. Sjukdomen smittar via hosta ofta efter långvarig  tät kontakt med den sjuke. Allmän vaccination förekommer i många länder men i Sverige slutade vi med detta 1975. Således är merparten av våra unga långresenärer ovaccinerade. Vid arbete med hälso- och sjukvård eller längre tids (månader-år) vistelse i befolkningstäta och fattiga miljöer kan vaccination vara aktuell. Är man vaccinerad en gång behöver det vanligtvis inte upprepas.

TBE och Borrelia
Se ovan under "Vaccinationer för Sverige"

Parasiter
Snäckfeber, hakmask och många andra parasiter kan man inte vaccinera sig mot men de går bra att undvika genom att inte bada i sötvatten eller gå barfota utanför badstränder. Försiktighet med mat och dryck (se nedan) minskar också risken.

Malaria
är en parasitsjukdom som överförs av myggor och skördar miljontals liv varje år. Att ta malariatabletter förebyggande vid resor till riskområden är en självklarhet liksom insektsskydd av olika slag. En ökad motståndskraft hos parasiten mot gängse preparat har blivit ett tilltagande bekymmer, särskilt i Östafrika och delar av Sydostasien. Inför resan hjälper gärna vår infektionsdoktor till med lämpligt val av preparat just för din resa. Är du gravid bör du undvika att resa till malariaområden.

TuristdiarréBad i flod i Sydostasien
Många får problem med magen och lös avföring de första dagarna på resan. På apotek finns stoppande medicin att ta tillfälligt liksom även mjölksyrabakterier i tablettform som snabbt återställer den rubbade tarmfloran.
Om feber tillstöter eller diarréproblem kvarstår mer än fem dagar eller förvärras, sök då läkare på plats.
Glöm inte vätsketillförsel när du har lös avföring och ett säkert tips är avslaget mineralvatten på flaska. Värmen och solen ger vätskeförluster och saltbrist därtill samt risk för värmeslag. Salta maten (om du inte gör det i vanliga fall).

Kolera
är en fruktad tarmsjukdom med stora, ibland livshotande, vätskeförluster till följd av diarré. Tillståndet orsakas av en bakterie i avloppsförorenat dricksvatten. Risken för friska personer att insjukna är mycket liten. Det finns ett bra vaccin som man dricker på fastande mage vid två doseringstillfällen. Vaccinet ger också ett visst skydd mot turistdiarré, vilket kanske är den främsta anledningen att ta vaccinet för vanliga resenärer.

HIV och blodsmitta. STD
Risk för blodsmitta finns då transfusioner, dropp eller injektioner ges i anslutning till olyckstillbud. Blodgruppering och medförda kanyler kan bli aktuellt vid mer långvariga utlandsäventyr.
Tillfälliga oskyddade sexkontakter är mycket riskfyllda med den växande AIDS-epidemin över världen. Kondomer minskar risken.

Barn
riskerar naturligtvis också att få infektioner vid resan och skall därför också få nödvändiga vaccinationer. Vid längre tids utlandsvistelse är det en fördel om barnet före avresan hunnit få sina barnvaccinationer åtminstone till och med MPR dos 1 (se ovan "Barnvaccinationsprogrammet i Sverige") och att programmet sedan fullföljs under utlandsvistelsen.


Mat och dryck


Undvik;Matservering på gatan i Sydostasien

 • Kranvatten och isbitar
 • Kall mat från gatan även om den är grillad
 • Mjölkprodukter som inte är pastöriserade och i obrutna förpackningar
 • Glass
 • Smörgåsbord och majonnäsberedningar
 • Färdigskalade frukter
 • Ej genomstekt kött
 • Ostron och rå eller gravad seafood (fisk och skaldjur)

Har du magsårsbehandling eller någon kronisk magtarmsjukdom kan du ha en ökad mottaglighet för smittämnen och bör diskutera detta med din läkare.
 


ReseapotekKvinna som bär vatten

 • Solskyddsmedel
 • Medel mot diarré
  t.ex. Imodium/Travello som stoppande och mjölksyrabakterier för den ekologiska balansen, t.ex. Trevis-kapslar.
 • Febernedsättande och smärtstillande
  såsom Alvedon, Curadon, Panodil o.s.v.

 • Medel mot nästäppa
  t.ex. Nezeril, Otrivin, Iliadin, Nasin o.s.v.
 • Medel mot åksjuka
  t.ex. Postafen
 • Allergimedicin - Hydrokortisonkräm mot bettreaktioner.
 • Insektsmedel myggmedel, nät och liknande.
 • Kondomer
 • Sårvårdsartiklar kompresser, plåster, Fixomull, häfttejp mot skavsår, sårtvätt, pincett, sax och ev. sårsalva.
 • Malariatabletter och personlig medicin

Övrigt

 • Nål och tråd
 • Säkerhetsnålar
 • Snöre
 • Plastpåsar

Bild från Paris

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 september 2017

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Peter Karlsson

Kontakt

Vägbeskrivning

Läkargruppen, Hamnplan, Manillagatan 1, Örebro
Parkeringsplatser (avgiftsbelagda) finns på Hamnplan. 

Tidsbeställning via telefon eller Internet

Telefon 019-159500 eller www.capiolakargruppen.se

Telefonrådgivning

Tel 019-159500

Mottagningstider

(endast efter tidsbokning)
Mån-fre 8.00-16.00 samt onsdagar 16.30-20.00

Priser

Se
Capio Läkargruppens hemsida