Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vanliga frågor och svar om LOV psykoterapi

Hur är gången när man vill söka psykoterapi inom LOV?

Du ska först vända dig till en mottagning inom allmänpsykiatrin för en bedömning av ditt behov. Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning finns i Lindesberg, Hallsberg, Örebro och Karlskoga. Du kommer oftast i kontakt med allmänpsykiatrin via vårdcentralen.

Om allmänpsykiatrin bedömer att du är lämplig för psykoterapi inom LOV (Lagen om valfrihetssystem) skickar de en remiss till bedömarteamet.  Det är bedömarteamet som beslutar om du kan få psykoterapi inom LOV.

Om bedömarteamet beviljar psykoterapi inom LOV kan du sedan välja psykoterapeut från listan på valbara psykoterapeuter. Därefter kontaktar du psykoterapeuten för att höra om han/hon kan ta emot dig. Om det finns plats skickar du in ditt val av psykoterapeut till bedömarteamet. Bedömarteamet skickar sedan remissen till den valda psykoterapeuten som kallar dig till ett första besök.

Om det inte finns plats på en gång, kan du endera välja en annan psykoterapeut eller stå på en väntelista. Under väntetiden är det remittenten (mottagningen dit du vände dig först) som ansvarar för att du får den hjälp du behöver, fram till behandlingsstarten.

Jag kan inte välja, jag vet för lite om hur det ska gå till. Vad gör jag?

Du vänder dig till bedömarteamet, som hjälper dig att välja. Telefonnumret till teamet finns i det beslut som alla får som beviljats psykoterapi inom LOV.

Slipper man hamna i en psykiatrijournal om man väljer en privat behandlare?

Nej. Alla som beviljas psykoterapi inom LOV får en psykiatrijournal, oavsett hur man väljer.

Vem bestämmer om man ska få psykoterapi inom LOV?

Det är bedömarteamet som fattar beslut om psykoterapi ska beviljas inom ramen för LOV. De bedömer den remiss som kommer från den allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen dit du först vänder dig (antingen via en specialistremiss, ett besök eller en telefonkontakt) för bedömning av ditt behov av psykoterapi inom LOV. 

Är det någon skillnad på terapeuter anställda inom Region Örebro län och  de privata terapeuter som har avtal med regionen?

Nej, inte ur ett kunskapsperspektiv. Alla är legitimerade psykoterapeuter och har arbetat minst tre år i yrket. Alla täcker ett mycket brett kompetensområde och har mycket erfarenhet.

Om jag kommer från ett annat landsting/region, men vill få psykoterapi i Örebro; hur gör jag då?

Du kontaktar den allmänpsykiatriska öppenvården i Örebro län, antingen genom ett besök eller en telefonkontakt eller om du har en specialistremiss.  Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning finns i Lindesberg, Hallsberg, Örebro och Karlskoga. Allmänpsykiatrin gör en bedömning av ditt vårdbehov. Om de bedömer att du behöver hjälp på specialistnivå kan antingen psykiatrin eller psykoterapi enligt LOV bli aktuellt.  Om de bedömer att psykoterapi enligt LOV är aktuellt skickas en remiss till psykiatrins bedömarteam som tar det slutliga beslutet kring detta.

Hur mycket psykoterapi kan man få?

Varje individ bedöms utifrån sina behov av psykiatrisk specialistbehandling. Du har rätt till 20 psykoterapeutiska behandlingstillfällen enligt beslutet, men om din psykoterapeut bedömer att du behöver ytterligare psykoterapi kan han/hon skicka in en ansökan till bedömarteamet om förlängd psykoterapi. Du kan maximalt få 40 behandlingstillfällen.

Den som är i behov av fler psykoterapitimmar har oftast även behov av andra insatser (till exempel medicinska insatser, arbetsterapi eller sociala insatser) och man behöver då psykiatrins samlade insatser. Inom psykiatrin kan man samla olika behandlare i ett team som var och en ger de insatser du behöver inom ramen för psykiatrin.

Får man byta terapeut om man inte är nöjd?

Javisst. Man vänder sig till terapeuten eller bedömarteamet och förklarar saken. Sedan kan du göra ett nytt val av terapeut. Observera att de förbrukade timmarna räknas av från det totala antalet timmar som beviljats.

Kan man beviljas sjukresor till psykoterapi?

Ja det kan man, på samma sätt som till all annan vård. För ytterligare information vänder du dig till Sjukreseenheten i Region Örebro län, telefon 020-31 43 22.

Vad är det för väntetider till behandling?

Alla behandlare har olika väntetider. Det finns i dagsläget ingen central kö utan det kan variera mellan olika terapeuter. Just nu pågår dock ett försök att ta in dessa uppgifter och publicera dem på webbsidan, bland den övriga informationen om terapeuterna. Det säkraste sättet är dock fortfarande att kontakta den behandlare man önskar gå hos för att få den informationen.

Jag jobbar på en vårdcentral och undrar om man kan remittera direkt till psykoterapi enligt LOV?

Nej, du kan inte remittera direkt till psykoterapi inom LOV. Du remitterar till en mottagning inom allmänpsykiatrin som sedan gör en bedömning över hur den fortsatta hjälpen bäst ska se ut.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 24 maj 2019

Innehållsansvarig: Karolina Stridh

Publicerad av Ann-Sofie Sundvall