Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar har stärkta rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft den 1 januari 2010.

De tre språken finska, meänkieli och samiska är nationella minoritetsspråk. De har ett förstärkt skydd i lagen och kan användas i myndighetskontakter.

Landstingen och regionerna som är förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska ska stödja användningen av de tre minoritetsspråken. De får årligen statsbidrag för merkostnader som uppstår med anledning av detta.

Finskt förvaltningsområde

Region Örebro län är förvaltningsområde för det finska språket och har i och med det ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Region Örebro län ska ge dem som tillhör den finska minoriteten inflytande i frågor som berör dem, och har skyldighet att informera om den finska minoritetens rättigheter. Det innebär till exempel att sverigefinnar har rätt att prata och skriva på finska i sin kontakt med Region Örebro län.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 oktober 2018

Innehållsansvarig: Lena Adem

Publicerad av Maja Blom

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/minoritet