Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vikten av att bli sedd, hörd och bekräftad

En viftande studentmössa

Personer som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser att få ett bra liv. Forskning visar att risken är större för dem att drabbas av arbetslöshet, utanförskap, försämrad hälsa och psykisk ohälsa. Därför utvecklar projektet #jagmed metoder för att få fler unga att avsluta och lyckas med sina gymnasiestudier.

Att få stå där med slutbetyget i handen och vifta med studentmössan är målet för de flesta gymnasieungdomar. Men deras väg dit ser olika ut. För vissa går det enkelt, för andra är det av olika anledningar svårare att nå dit.

Syftet med #jagmed är att hitta metoder för att få fler av länets unga att fullfölja sin gymnasieutbildning eller att återgå till studierna om de har hoppat av. Projektet bedrivs i hela östra Mellansverige och finansieras av Europeiska socialfonden. Region Örebro län leder arbetet i Örebro län. Just nu deltar 103 elever, Sydnärkes utbildningsförbund, fem kommuner och Fellingsbro och Kävesta folkhögskolor.

Bra strukturer och tidig uppfångning viktigt

Inom projektet testas, utvärderas och kommuniceras olika metoder. Målet är att skapa bättre förutsättningar för personal och elever inom skolan.

Laila Berglund- Rent konkret kan det handla om att ha resurser som jobbar aktivt med att stötta elever på olika sätt: att tidigt fånga upp elever om de kommer försent till lektionerna, att se och bekräfta ungdomar, ringa och peppa, eller fungera som en mentor i skolan. Men det kan också handla om att hitta strukturer och arbetsformer som passar i skolan, förklarar länsprojektledaren Laila Berglund på Region Örebro län.

Individanpassat bemötande

Hennes råd till alla som jobbar inom skolan är att möta varje elev där hen befinner sig, eftersom alla unga bär på en egen historia. Ett exempel är Johan, som till slut tog sin gymnasieexamen. Han beskriver sin studietid som en trappa som han skulle uppför, där varje steg bjöd på motstånd och där han ofta trillade ner och fick börja om igen. Motståndet bestod framför allt i att han inte kände att han passade in någonstans.

- Jag kände att det var fel på mig. Jag försökte hela tiden gömma mig längst bak i klassrummet, bara för att inte synas, varken av elever eller lärare.

Sedd, hörd och bekräftad

Det var först när Johan började prata med personal på skolan som det vände.

- Det är viktigt att man hela tiden har folk som pushar en. De har hjälpt mig upp och jag har vågat försöka fast hela kroppen egentligen känt nej.

En väldigt förenklad version av vad som hände Johan är att han blev sedd, hörd och bekräftad i de samtal han hade. Att bli sedd, hörd och bekräftad är tre viktiga delar som kan bidra till att människor trivs i olika sociala sammanhang, till exempel i skolan.

- Tre ord som dessutom är projektets ledord, säger Laila Berglund.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 januari 2018

Innehållsansvarig: Laila Berglund

Publicerad av Jessie Karlsson

Mer information om #jagmed