Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kulturella kreativa branscher - frukost med bild och form: samverkan

Konstkonsulenterna i Sverige bjuder in till digitala frukostsamtal där vi lyfter olika frågor och perspektiv på kulturella kreativa branscher med fokus på bild- och formområdet.

ons 08 mar 2023
08:30 - 09:30
Digitalt via Zoom

Ingen föranmälan, samtalen sker digitalt via Zoom, klicka på denna länk: https://us02web.zoom.us/j/88045232805

8 MARS, KL. 8.30-9.30: VI LYFTER SAMVERKAN MELLAN DET PRIVATA NÄRINGSLIVET OCH UTÖVARE

– En presentation om projektet Formstark Norrbotten, som skapat mervärde genom att föra samman två branschområden; besöksnäringen och professionella utövare inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design. Sofia Öberg, projektledare och Lisa Wallin, designer och illustratör, berättar om projektet utifrån sina roller i projektet. Länk till Formstark Norrbotten Länk till annan webbplats.

5 APRIL, KL. 8.30-9.30: VI LYFTER HUR EN REGION SKAPAR FÖRUTSÄTTNING FÖR KONSTNÄRER INOM KULTURELLA KREATIVA BRANSCHER

– Ett samtal där Region Blekinge berättar om regionens strategi för kulturella kreativa branscher. Hur har regionen tagit bort strukturella hinder och skapat bättre förutsättningar för konstnärer?

Vi får även ta del av plattformen SPOK – samtida produktion och konsumtion, som drivs i ett samarbete mellan regionen och Techtank. Görel Abramsson, kulturstrateg, regional utveckling, kultur och bildning och Hanna Nilsson, strateg, regional utveckling, Region Blekinge presenterar regionens satsningar.

Arrangörer

Arrangörer för frukostseminarierna är Konstkonsulenterna i Sverige, Kalmar Konstmuseum, Region Jämtland Härejdalen, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Örebro län och Västra Götalandsregionen.

Tidigare frukostsamtal i serien

25 JANUARI, KL. 8.30-9.30: VI LYFTER BILD OCH FORM INOM KREATIVA SVERIGE!

– En presentation av och diskussion om Kreativa Sverige! – Ett förslag till en nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag inom kulturella kreativa branscher.

Emy Widén har fått förhinder, istället presenterar Elin Torestad, kulturstrateg Region Västernorrland, förslaget. Elin Torestad har suttit med i expertgruppen kring Kreativa Sverige! utifrån det kollegiala nätverket som finns för kreativa kulturella näringar. Därefter samtalar Eva Månsson, verksamhetsledare, Konstnärernas Riksorganisation, Olof Svensson, projektledare, Kulturinkubator Kreativa Öland och Elin Torestad.

Länk till strategin Kreativa Sverige!

15 FEBRUARI, KL. 8.30-9.30: VI LYFTER KULTURELL HÅLLBARHET INOM KULTURELLA OCH KREATIVA BRANSCHER

– Två perspektiv utifrån social hållbarhet, forskning, miljö och ekonomi. I vilka sammanhang inom region, kommun och näring kan man anställa konstnärer och använda deras kompetens? Berättar gör Pamela Schultz Nybacka som är lektor vid Södertörns högskola och forskar samt undervisar om kultur, konst och bibliotek och Mimmi Beckman, planerare på parkenheten, Örebro kommun.

Kulturella Kreativa Branscher Frukost med bild och form i vit text mot rosa bakgrund med två gröna cirklar