Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Med språket i fokus

I Örebro län kraftsamlar vi för att alla barn ska få en god start i livet där språket är en mycket viktig del. Välkomna till ett inspirationsseminarium för fördjupade språkfrämjande insatser för barn i förskoleålder.

mån 15 nov 2021
13:00 - 16:30
ons 10 nov 2021
Digitalt

Seminariet kommer belysa praktiska erfarenheter från språkscreeningen, forskning kring tal- och språkutveckling samt utmaningar och möjligheter kring språk i vardagen. Moderator Lise-Lotte Cullberg kommer att guida oss genom eftermiddagen.

Program

Välkomna & inledning

Projekt Viva-språket – Vad är det?

Barnhälsovårdssjuksköterskorna i Vivalla berättar om erfarenheter av att stötta språk och språkutveckling på BVC

Svårigheter med tal- och språkutveckling

Anna Lindgren Fändriks, arbetar inom mödra- och barnhälsovården i Värmland och är doktorand vid Karlstad Universitet. Anna kommer att belysa svårigheter med tal- och språkutveckling hos barn vid 2,5 års ålder och kända riskfaktorer för hälsa och utveckling som är en delstudie i hennes forskningsprojekt.

Språkutvecklande arbete i den mångspråkiga förskolan

Lina Öinert, logoped, med mångåriga erfarenheter av arbete med barn och barns språkutveckling. Lina är sedan 2019 verksam inom Barnhälsan i Göteborgs stads förskoleförvaltning med förebyggande och främjande uppdrag. Lina bjuder oss på utmaningar och möjligheter i den mångspråkiga förskolan. Vilka styrkor och utmaningar finns? Hur påverkar socioekonomiska faktorer? Hur kan ett språkstödjande arbete se ut i praktiken?

Språkutveckling och integration på familjecentral

I anslutning till seminariet presenteras resultatet från kartläggningen - Språkutveckling och integration vid länets familjecentraler.

Projektledarna Marie Wellander och Anne Myllylä samtalar om nuläget kring språk och integration på familjecentral.

Välkomna till försnacket mellan kl. 11:00-11:45 (15/11). Anmälan görs via samma länk som seminariet på eftermiddagen. Kryssa i vilket/vilka seminarium du deltar vid.

Två barn och en tatuerad mamma. Ena barnet, en blond flicka, tittar rakt in i kameran. Hon är runt 5 år. Det andra barnet är runt 1 år och tittar bort från kameran.

Kontakter

Eva-Carolin Carlbom

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)