Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tillsammans skapar vi ett bättre liv för våra invånare

En konferens för dig som vill hitta nya arbetssätt för människor att få stöd och hjälp tidigt.

tor 26 jan 2023
09:00 - 16:00
tis 17 jan 2023
City Konferenscenter, Örebro

Genom långsiktiga samarbeten och en mer utvecklad lokal samverkan kan vi skapa bättre livsvillkor för länets invånare - men vad krävs för att komma dit?

Med gemensamma samhällsresurser kan vi arbeta hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt på ett mer effektivt sätt. Nya lösningar som möjliggörs först när olika samhällsaktörer arbetar tillsammans, oavsett vilken verksamhet vi tillhör. Vi vill att samverkan ska leda till nya tjänster, arbetssätt, samarbeten eller metoder som ger våra invånare ett bättre liv. Är du intresserad av att få veta mer?

Målgrupp

Du som är medarbetare, chef eller förtroendevald i kommun och region, eller verkar inom civilsamhället. Konferensen är särskilt intressant för närsjukvård, socialtjänst och föreningar/organisationer som har ett särskilt intresse för sociala frågor.

Program

Program för dagen hittar du här (uppdateras kontinuerligt).

Kostnad

Ingen avgift och vi bjuder på fika och lunch.

Kontakt