Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Utbildning i MUGI - Motorikbedömning och insatser

Den 10 maj kommer Ingegerd Ericsson till Örebro och håller en utbildning där hon lär ut hur idrottslärare, skolsköterskor och annan skolpersonal kan använda motorikobservationsmodellen MUGI, som hon utvecklat för att bedöma elevers motoriska förmåga. Ingegerd är en av forskarna i Bunkefloprojektet med specialiserad och lång erfarenhet inom området. Syftet är att skolorna efter utbildningen ska kunna genomföra motorisk screening enligt en kvalitetssäkrad modell och erbjuda stödinsatser till de elever som har behov extra motorikträning.

tis 10 maj 2022
09:00 - 15:00
lör 30 apr 2022

Utbildningen har 40 platser och är en del i ett pilotprojekt i Örebro kommun där 2–4 skolor under skolåret 2022–2023 kommer testa och utvärdera ett arbetssätt där elever screenas och erbjuds stöd vid behov. Utbildningen är till stora delar praktisk, men inleds med en teoretisk del om motorisk förmåga, fysisk aktivitet och skolprestation.

Målgrupp

Tack vare medfinansiering från Rörelsenätverket Örebro län och Region Örebro län har vi i Örebro kommun möjlighet att erbjuda platser kostnadsfritt även till elevhälso- och skolpersonal i länets övriga kommuner som är intresserade av denna utbildning och av att medverka i pilotprojektet. Även andra (som exempelvis fysioterapeuter, hälsovetare, utvecklingsledare, planerare) som är intresserade kan anmäla sig, dock kommer pilotprojektets personal att prioriteras.

Kostnad

Utbildningen är gratis. Vi bjuder på lunch och fika på förmiddagen. Meddela behov av specialkost i samband med anmälan.

Klädsel

Oömma kläder som du kan röra dig i.

Arrangör

Utbildningen arrangeras i samverkan mellan Örebro kommun, Region Örebro län, RF SISU Örebro län och Rörelsenätverket i Örebro.

Kontakt

Har du frågor är du välkommena att kontakta Lisen Tang Kempe.