Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Musikresidens vid Karlskoga folkhögskola

Region Örebro län utlyser tillsammans med Karlskoga folkhögskola två residens för professionella musiker och kompositörer med anknytning till länet. I pandemins spår vill vi ge professionella musikskapare en möjlighet till arbetsro och musikalisk utveckling. Residenset äger rum på Karlskoga folkhögskola den 8-19 maj 2023.

Vem kan söka?

Du som är yrkesverksam musiker eller kompositör, har anknytning till Örebro län och inte studerar mer än 50 procent kan söka. Du behöver inte ha ett eget företag, men du måste ha haft återkommande spel- eller kompositionsuppdrag under minst ett års tid.

Det går också att söka residens som grupp eller ensemble. Då måste minst hälften av de medverkande uppfylla kravet om att inte studera på 50 procent eller mer.

När kan du söka?

Ansökningsperioden är öppen 20 februari till 13 mars 2023.

Efter att ansökan stängt går Karlskoga folkhögskola och Region Örebro län gemensamt igenom inkomna ansökningar och fattar beslut om tilldelning av residens.

Besked om beslut kommer senast 31 mars.

Vad kan du söka för?

För att fördjupa, bredda, utveckla eller på annat sätt jobba vidare med din musik.

Vad ingår?

Residenset står för

  • Två tur- och returresor till Karlskoga folkhögskola.
  • Logi i eget rum med frukost på folkhögskolan. Om residenset söks av fler än en person kan antalet nätter som ingår i residenset komma att begränsas.
  • Tillgång till studio, scen, kök, matsal, teknisk utrustning och wifi.
  • Budget 20 000 kronor + moms (fritt att använda till arvode, inköp, material och så vidare).
  • Video- och bilddokumentation.

Budgeten på 20 000 kronor gäller per residens. Är ni en grupp som gemensamt vill söka så kan ni i formuläret fylla i att ni söker bägge residensen samtidigt. Får ni då som grupp residenset har ni alltså en budget på 40 000 kronor att förfoga över. Budgeten faktureras Karlskoga folkhögskola.

Vad förväntar vi oss av dig?

Residensperiod är 8-19 maj. Vi vill att du genomför residenset på plats minst en av de två veckorna.

Vi vill också att du under residensperioden eller vid ett senare tillfälle bjuder på någon form av offentlig presentation av ditt arbete under residensperioden. Hur den ska se ut och tidpunkt för presentationen överenskommes med folkhögskolan och regionen. Det kan exempelvis vara en konsert, en work in progress-presentation eller ett seminarium.

Grundläggande krav och bedömningsgrunder

Du hittar all information om grundläggande krav och urvalsgrunder i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste du också bifoga en CV (max två sidor), en biografi (max en sida) och tre ljudfiler som representerar dig/er som musiker/band/kompositör. Ljudfilen får vara max 6 MB stor.

Redovisning

Efter avslutat residens vill vi att du fyller i en kortare enkät om hur du upplevde residenset, så vi har möjlighet att genomföra än bättre residens i framtiden. Vi vill också ta del av dokumentationen.

Allmän handling och publicering av namn

Genom att skicka in en ansökan till Region Örebro län blir ansökningsmaterialet till allmän handling.

Region Örebro län kan i samband med beviljat beslut komma att publicera sökandes namn, projektnamn, kort beskrivning av aktiviteten i bild eller text hämtad från ansökan samt beviljat belopp i pressmeddelanden och egna kommunikationskanaler. Genom att lämna in ansökan godkänner sökanden detta.

Om Karlskoga folkhögskola

Välkommen till en kulturell mötesplats där människor från olika bakgrund, kulturer och nationaliteter möts. Här samlas årligen tusentals människor för att ta del av utbildningar, konferenser, kortkurser eller övernattning på vårt vandrarhem. Utbildningen Musikproduktion håller till i skolans Mediecenter, med två professionella studios och fem produktionsrum. Utbildningens huvudinriktningar är musikproduktion, låtskrivande och ljudteknik.

Kontakter

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 februari 2023