Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Peniscancer

Peniscancer är en hudtumör lokaliserad på förhud, ollon eller penisskaft. I Sverige drabbas cirka 140 män årligen. Cirka 30 % av männen som drabbas är under 60 år vid diagnos, men sjukdomen är vanligast mellan 60 och 70 års ålder. Den exakta uppkomstmekanismen är oklar, men humant papillomvirus (HPV) är starkt bidragande. Detta är i likhet med exempelvis livmoderhalscancer hos kvinnor. Andra kända riskfaktorer är rökning och trång förhud.

Behandlingsalternativen var tidigare få och innebar i regel stor stympande kirurgi. Under de senaste decennierna har behandlingsalternativen blivit fler. Numera kan flertalet patienter erbjudas organbevarande behandling, exempelvis med laserteknik. Dessa tekniker har avsevärt mindre/färre biverkningar vad gäller livskvalitet, sexualitet och funktion. I det individuella fallet avgör tumörens typ, lokalisation, omfattning och patientens allmänna hälsotillstånd vilken behandling som är lämplig. Ett urval av dessa behandlingsalternativ beskrivs under sidan lokalbehandling.


Likt andra tumörsjukdomar finns även vid peniscancer en risk för spridning av sjukdomen, vilket då först drabbar lymfkörtlarna i ljumsken. Hur stor risken för spridning är beror på tumörens art. För att ta reda på om spridning föreligger i det enskilda fallet behövs ofta kompletterande kirurgi. Traditionellt utfördes en större operation av lymfkörtlarna i ljumskarna och ibland även i buken. Operationen medför mycket biverkningar. Med en ny teknik, sentinel node, kan man idag identifiera och undersöka enbart den så kallade ”portvaktskörteln”, det vill säga den första lymfkörteln i vardera ljumsken. Detta ingrepp har inga eller väldigt få biverkningar. Mer information om ovanstående behandlingsalternativ finns under sidan behandling av lymfkörtlar.Vid Urologiska kliniken i Örebro har vi en mångårig tradition och intresse av diagnostik, behandling och forskning kring peniscancer. Vi verkar idag såväl nationellt som internationellt med vår forskningsgrupp (där bland annat orsaker till sjukdomen, olika behandlingsalternativ och kirurgiska tekniker samt psykologiska faktorer och sexuella följder av diagnos och behandling studeras), ett engagerat multidisciplinärt team och erbjuder samtliga moderna behandlingsalternativ .

Vi är stolta över förtroendet att genom åren fått behandla patienter från en lång rad sjukhus i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Från och med 1 januari 2015 har vi, tillsammans med urologiska kliniken i Malmö, fått ett riksuppdrag att vara nationell vårdenhet för peniscancer. Vi är stolta över uppdraget och ser detta som en möjlighet att förbättra omhändertagandet och behandlingen ytterligare.

Vi arbetar för att med korta väntetider erbjuda vård med god tillgänglighet, stort engagemang och vetenskapligt grundad modern behandling. Vi arbetar multidisciplinärt där patienten beroende på behov och önskan erbjuds bedömning/behandling av läkare från olika specialiteter, sexolog, kurator och specialiserade sjuksköterskor vid ett och samma tillfälle.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 24 september 2015

Innehållsansvarig: Peter Kirrander

Publicerad av Elin Sjödin

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/peniscancer

Avancerad cancerkirurgi centraliseras till Örebro och Malmö

Nationell MDK

Samtliga nyupptäckta peniscancerfall och recidiv ska anmälas till nationell multidisciplinär konferens (MDK). MDK hålls via länk en gång per vecka med representation av urolog, dermatolog, onkolog, patolog och radiolog. Varje region ansvarar för sina patienter och konferensen är i enlighet med vårdprogrammet öppen för samtliga sex sjukvårdsregioner.

Från och med 2015-10-05 hålls ronden från Örebro på måndagar kl 15:00 - ca 15:45.

Remisstöd till nationell MDK

Centralisering av cancerkirurgi

All avancerad kirurgi vid peniscancer i landet ska centraliseras till Universitetssjukhuset Örebro och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det har Sveriges landsting och regioner enats om i samverkansorganisationen Regionala Cancercentrum i Samverkan. Beslutet är en följd av den nationella cancerstrategin som verkar för att vården av ovanliga och särskilt svårbemästrade cancersjukdomar ska koncentreras till färre vårdgivare.

Läs hela pressmeddelandet här.