Enhetschef till Vuxenhabiliteringen
Örebro

Är du en ledare som vill utveckla regionens habiliteringsverksamhet?

Då har vi jobbet för dig!


Arbetsuppgifter:
Du erbjuds ett utvecklande uppdrag som chef för verksamhetens team som ger insatser till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Uppdraget är länsövergripande och utgår från våra mottagningar i Örebro, Karlskoga, Hallsberg, Nora och Lindesberg.

Som enhetschef är din uppgift att tillsammans med teamet utveckla verksamheten främst gentemot denna målgrupp. Vi är i ett skede som kännetecknas av utveckling för att bygga en habilitering som svarar upp mot framtidens krav. Kvalitets- och utvecklingsarbete är centrala delar i arbetet både på enhets- och mer övergripande nivå. Du måste vara uthållig och gilla långa men ibland även snabba processer. Förmågan att upprätta kontakter för samverkan både inom och utanför verksamheten är viktig. I arbetsuppgifterna ingår arbetsmiljö-,  personal- och ekonomiansvar. Som en del i vuxenhabiliteringens ledningsgrupp ska du bidra till att leda hela verksamheten mot uppsatta mål. Vi har ett nära samarbete där ständigt perspektivbyte mellan det enhetsspecifika och verksamhetsgemensamma är en viktig nyckel till framgång.

Kvalifikationer:
Du ska ha goda ledaregenskaper, vara drivande, ha kunskaper om verksamhetsutveckling och förmågan att skapa ändamålsenliga flöden i processer med många parametrar. Du måste vara strukturerad och kunna fatta egna beslut. Du ska ha erfarenhet från tidigare chefsuppdrag. Arbete inom funktionshinderområdet är meriterande.

Du erbjuds chefsutbildning och chefsstöd samt goda möjligheter till individuell utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsform:
Tillsvidare, heltid. Du har en grundanställning inom Region Örebro län och vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

Upplysningar:
Elisabeth Ljunglöf verksamhetschef
019-602 93 50

Pernilla Eriksson, ställföreträdande verksamhetschef, under perioden 22 juni – 20 juli
019-602 93 57

Facklig företrädare
:
Saco, Ylva Ehrenbåge, 019-602 94 10
Vision, Sandra Pedro, 019-602 94 31

Hemsida:
www.regionorebrolan.se/vuxenhab

Sista ansökningsdag:

2020-08-15.

Intervjuer kommer att ske i Karlahuset, Örebro, den 2 september.

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Om organisationen:
Vuxenhabiliteringen ingår i Området Habilitering och hjälpmedel inom Region Örebro län. Områdets verksamheter ska främja människors utveckling för att finna bästa möjliga funktionsförmåga, skapa förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet i livsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheterna ska också stödja anhöriga och närstående.

Vuxenhabiliteringens uppdrag är att ge specialiserad habilitering och rehabilitering till patienter som har betydande funktionsnedsättningar. Våra vanligaste diagnoser är intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder, flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och neurologisk sjukdom.  Vi är organiserade i tre diagnosteam. Neuro- hjärnskadeteamet, Autismteamet och Teamet för patienter med intellektuell funktionsnedsättning.

Habiliteringsteamen består av arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och sjukgymnast. Andra yrkesprofessioner som finns inom verksamheten är specialpedagog, musikterapeut, sjuksköterska, läkare och medicinska vårdadministratörer. En stor del av vuxenhabiliteringens arbete sker i form av teamarbete inom basteamen. Insatser ges ofta i patienternas hemmiljö, i samverkan med deras nätverk och andra vårdgivare.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Ärendenummer:
HoS:2020:478

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.


Visa annons som pdf