Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Bortom de blå bergen

Fotograf Jelena Rundqvist Foto: Jelena Rundqvist

Regionalt uppdrag för bild och form i Örebro län, med inriktning på konstpedagogisk verksamhet.

I handlingsplanen för bild och form i Örebro län 2017-2019 finns ett regionalt uppdrag för utveckling av bild och form inom konstpedagogik, som tilldelats Konstfrämjandet Bergslagen.

Uppdraget sker i form av ett 3-årigt utvecklingsprojekt som Konstfrämjandet Bergslagen genomför tillsammans med de tre kommunerna Lindesberg, Kumla och Degerfors. Projektet har namnet Bortom de blå bergen.

Syfte

Enligt handlingsplanen för bild och form ska projektet syfta till att: ”skapa nya och långsiktiga strukturer för konstpedagogisk verksamhet i hela Örebro län”. Konstfrämjandet Bergslagen vill göra detta med utgångspunkt i samtidskonsten.

Syftet med projektet Bortom de blå bergen är att utveckla den konstpedagogiska verksamheten i Örebro län, samt att ge kommunerna verktyg och metoder som de kan använda sig av efter projektets slut. Ambitionen är att nå fler barn och unga och genomföra konstpedagogisk verksamhet på olika platser i länet.

Projektet speglar lokala förutsättningar och bjuder in en konstnär som ges möjlighet att tillsammans med barn och andra grupper från civilsamhället undersöka en förutbestämd plats.

Projektår 1 – Hällabrottet, Kumla (Pågår 170901-180831)

Projektår 1 fokuserar på stenindustrin kring Hällabrottet med Stenarbetsmuseet som bas. Med stenen som utgångspunkt bjuder konstnären Jelena Rundqvist in till en undersökande process med årskurs 3 på Tallängens skola i Hällabrottet, som mynnar ut i en gemensam konstnärlig gestaltning med barnen utanför Stenarbetsmuseet.

Kring Hällabrottet växte en omfattande stenindustri fram som har haft en stor betydelse för byggarbeten i hela Mellansverige ända sedan medeltiden. Arbetet fördjupar sig i platsens specifika kultur- och naturhistoria och tittar på de naturförutsättningar som under lång tid format platsen.

Projektår 2 – Gränseskogen, Lindesberg (Pågår 180901-190831)

Projektår 2 utgår från Lindesberg och naturreservatet Gränseskogen. Tillsammans med elever ur årskurs sju på Storå skola i Lindesbergs kommun utforskar konstnären Hanna Wildow naturreservatet Gränseskogen. I ett antal workshops och genom olika konstnärliga processer och metoder har en serie verk vuxit fram. Dessa presenteras för allmänheten i utställningen "Tag mitt andetag iväg" i Stripa Gallerirum, Stripa Gruvmiljö i Guldsmedshyttan mellan 17 maj - 14 juni 2019.

I samarbete med projektets drygt 40 deltagare har Hanna Wildow vävt samman en flerspråkig berättelse om gränsen mot världen utan- och innanför; i ett skogigt gränsland där andra verkligheter blir möjliga. Utställningen vandrar mellan olika material, språk och medier när tillstånd som gränsen förorsakar besöks, bekänns och bevittnas. Läs mer om utställningen samt presentation av projektår två.

Projektår 3 – Sveafallen, Degerfors (Pågår 190901-200831)

Projektår 3 kommer att fokusera på Degerfors och Sveafallen, välkänt för den geologiska forskningen omkring Ancylussjöns forna utlopp under senare delen av istiden. Samarbete med kommunen är etablerat.

Under projektår 3 kommer projektet att sammanfattas i en metodhandbok som kan möjliggöra ytterligare spridning av projektets unika tillvägagångssätt.

Effekter av genomförd satsning

Det första projektåret har visat att projektet fyller en viktig roll, inte bara konstpedagogiskt, men också gällande barn och ungas relation till hembygd och kulturarv. Projektet visar på hur man med deltagarbaserade konstnärliga metoder kan skapa en känsla av delaktighet i närmiljön och lyfta komplexa frågor om miljö, hembygd, kulturarv, historia och framtid. Förhoppningen är att projektet kan fördjupa detta och försöka skapa en långsiktig verkan på platserna i kommunerna.

Ansvariga för projektet

Projektägare

Region Örebro län, Område kultur och ideell sektor

Projektledare

Konstfrämjandet Bergslagen

Projektet finansieras av

Region Örebro Län, Kulturrådet, Adolf Lindgrens Stiftelse, Folkrörelsernas Konstfrämjande och kommunerna Kumla, Lindesberg och Degerfors


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 maj 2019

Innehållsansvarig: Ulrika Stigbäck

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/bortomblabergen