Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona – tisdag 24 november

Se inspelningen av Region Örebro läns lägesbild om smittspridningen i länet.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Lena Adolfsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Fredrik Eliasson, enhetschef kollektivtrafiken
 • Petter Arneback, förvaltningschef Regional utveckling
 • Maria Larsson, landshövding

Sändningen är teckenspråkstolkad.

 

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

 • Uppgången av antal smittade har stannat av och vi ligger på en platå – råden har haft gett effekt. Bland de smittade finns det främst unga och medelålders personer.
 • Smitta finns främst på arbetsplatser, inom vård och omsorg. På skolor finns smittan bland enskilda elever, spridda i olika klasser och i olika skolor. Det förekommer fortfarande smitta i samband med  i idrottsövningar, men inte lika mycket i samband med fester och liknande sammankomster.
 • Vi får inte glömma att det trots utplaningen finns en stor smitta i samhället och att vi måste plana ut kurvan mer.
 • De lokala allmänna råden förlängs till den 13 december, det gäller alla län som har lokala allmänna råd, efter det kommer det att komma enhetliga råd som gäller över jul och nyår. Läs mer om de lokala råden på 1177.se
 • Enklast kan man sammanfatta råden som att träffa så få människor som möjligt och håll avstånd. Vi måste fortsätta att hålla i och vara lika bra som vi varit hittills.
 • Sen är det viktigt att tänka på att de med begränsat nätverk inte får bli mer isolerade.
 • De allmänna råden gäller också: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
   

Maria Larsson, landshövding

 • Länsstyrelsen har beslutat att det får vara högst åtta personer i allmänna sammankomster, med undantag för begravningar där 20 personer får delta.
 • Restauranger och serveringsställen är också undantagna – men det ska vara glest mellan borden och högst åtta personer runt borden.
 • Länsstyrelsen ändrar alltså föreskrifter enligt regeringens förordningar – nu gäller åtta personer vid allmänna sammankomster och tillställningar.
   

Lena Adolfsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör

 • Bilden av nuläget på sjukhusen i länet: 6 covid-patienter på IVA, 31 på vårdavdelning och 7 med misstanke om covid-smitta.
 • Totalt finns det 55 platser inom covid-vården i länet – tillgången är god för covid-vård. Men vi har ett trångt vårdplatsläge generellt. Det är svårt att klara bemanningen. Det är en svår situation. Personalen gör ett fantastiskt arbete, men med mycket övertidsarbete, konsekvenserna blir också att planerad vård skjuts upp.
 • Under hösten har det endast varit liten påverkan på planerade operationer.
 • Vårdcentralerna har fått avsätta personal till slutenvård, bidrar med provtagning och influensavaccinering, bidrar även med förstärkt medicinskt stöd för kommunerna genom läkarmedverkan.
 • 100 på särskilda boenden är covid-smittade och det är hög sjuklighet bland personalen, viktigt med samarbete mellan region och kommun – vi har ett gott samarbete och träffas två gånger i veckan.
   

Fredrik Eliasson, enhetschef kollektivtrafiken

 • Vi har fortsatt en acceptabel situation i kollektivtrafiken – det är viktigt för skolelever och för dem som inte har andra alternativ. Det är också viktigt för att upprätthålla andra samhällsviktiga verksamheter.
 • Sedan mitten på mars har det varit en kraftig nergång i resandet, den 3 november och de lokala allmänna råden som infördes då har också haft indirekt påverkan på kollektivtrafiken.
 • Två viktiga saker att tänka på – bara resa om man måste och om man måste ska man försöka undvika rusningstrafik.
   

Petter Arneback, Regional utvecklingsdirektör

 • Läget i näringslivet i länet är bekymmersamt i många branscher, men det finns också ljusglimtar.
 • På nationell nivå har pandemin påverkat BNP och arbetslösheten.
 • Restriktionerna slår också olika hårt mot olika branscher – restaurang och hotell mycket drabbade. Vi ser en återhämtning inom tillverkningsindustrin, där bland annat varsel har dragits tillbaka. E-handel och livsmedel ser uppgångar och vissa företag gör rekordresultat.
 • Örebro län har färre varsel är många andra län.
 • Vi såg en kraftig ökning av konkurser i mars-april, efter det något färre konkurser än tidigare år.
   

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 24 november 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/corona-live