Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona vecka 49

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet.

Deltagare:

 • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Martin Widlund, verksamhetschef infektionskliniken
 • Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare covid-19

Sändningen är teckenspråkstolkad.

 

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 

 • Antalet positiva fall minskar nu något och andelen positiva prover av det totala antalet prover är lägre än veckan innan. Men Örebro län utgår från en hög nivå sammanlagt, vi har haft och har en högre smittspridning även jämfört med nationella siffror.
 • Det är inte lika svårt att få tid för provtagning längre, förra veckan erbjöds fler tider än vad som gick åt. Det finns tider samma dag nu, men man kan behöva åka till en annan provtagningsstation än den som ligger närmast. Då är det viktigt att man åker på ett säkert sätt. Det är fortfarande så att det är de som har symtom eller de som har blivit uppmanande av vården som ska provta sig.
 • Det har skett en förändring i var folk har blivit smittade. Det är inte lika vanligt att man blivit smittad efter att ha varit på fest, afterwork eller fritidsaktiviteter. Vanligast är att man blir smittad i hemmet, och på arbetsplatser.
 • Enligt Folkhälsomyndighetens scenarier ska kulmen av smittspridningen komma i mitten av december – beräkningarna bygger på inrapporterade fall. Om man jämför med scenarier ligger vi nu på en lägre nivå än vad scenariot visar, vilket kanske tyder på att de lokala allmänna råden har gett effekt. Hur stor smittspridningen är beror på hur många som varit sjuka, hur bra vi är på att hålla avstånd och hur vi begränsar vilka vi träffar. Det beror också på årstiden, smittspridningen ökar i torr och kall luft och när vi är inne mycket.
 • Vi kan inte ta för givet att det fortsätter så här, vi måste hålla i och avstå saker. De lokala allmänna råden gäller fullt ut till den 13 december. Läs mer om de lokala allmänna råden på 1177.se
   

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
 

 • Region Örebro län har just nu 34 inneliggande patienter som vårdas på regionens tre sjukhus, 20 i Örebro, tre i Lindesberg och tre i Karlskoga.
 • Sedan slutet av förra veckan ser vi att antalet sjukhusvårdade har lagt sig på en platå. Men det är helt beroende av våran förmåga att följa de lokala allmänna råden.
 • Att vi har ett ansträngt läge med bland annat hög sjukfrånvaro påverkar vården i sin helhet just nu, i delar av regionen är det nu sämre tillgänglighet på telefon, till exempel i primärvården.
 • Inför julhelgen vill vi att våra medarbetare ska få ut sin semester, om smittan minskar ökar möjligheterna till det. Vi vädjar till alla att följa de lokala allmänna råden och de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.
   

Martin Widlund, verksamhetschef Infektionskliniken
 

 • Vi har sett ett ökat vårdbehov sedan mitten av oktober, nu ligger antalet inläggningar på en platå och vi har cirka 30 inneliggande covid-patienter, men dagstrycket varierar.
 • Det vi ser nu är kortare vårdtider vårdtider på intensivvården och patienter som är mindre sjuka och kortare vårdtider i stort. Det kan bero på att vi är bättre på att behandla dessa patienter, att vi har den utbyggda provtagningen och att patienter söker vård tidigare i förloppet.
 • Från i somras har vi i regionen en uppskalningsplan för sjukhusen. Den har vi utvecklat, verksamhetschefer tillsammans, och situationsanpassat för att följa vårdbelastningen, så att vi ligger på rätt nivå och inte stjäl resurser från övriga vården.
 • Det är viktigt att vi chefer tar ansvar och ser till att personal i covid-vården mår bra och att arbetsmiljön är så god som den kan vara.
   

Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare
 

 • Min uppgift är att blicka framåt. Jag jobbar med strategisk planering och genomförande av covid-vaccineringen. Det finns mycket osäkerhet och utmaningar.
 • Vi har en bakomliggande nationell plan att utgå från. Den innehåller fem delområden:
   
  1. Prioritering – äldre över 70, riskgrupper och vård- och omsorgspersonal är prioriterade.
   
  2. Volymer och kostnader – staten står för kostnaderna för vaccinet, regionerna ansvarar för att genomföra vaccinationerna.
   
  3. Distribution och hantering – vi behöver frysar för hanteringen, det har vi tagit höjd för, vaccinet har kort hållbarhet.
   
  4. Uppföljning – vi ska möjliggöra vaccinationsregister.
   
  5. Kommunikation – information om vaccin är viktigt, vi ska tala om att det är på gång, nationellt och regionalt och lokalt.
   
 • Vården är tyngd av uppgifter just nu. Därför har vi försökt tänka utanför. Vi tänker satsa på stora vaccinationsnoder eller centra, där vi får en optimal hantering. Viktigt att tänka på är: Personal – Vi ska samla personalen och lägga bra scheman. Säkerhet – det finns hot, vi måste ha hög  säkerhet. Det kommer att bli tidsbokning via 1177 och callcenter. Frysar levereras vecka 52 och vi har säkrat logistik ut till de stora noderna.
 • När det gäller personal har vi valt att rikta oss utåt, till pensionärer, studenter, ungdomar och vi har fått en enorm respons. Vi bygger nu upp en organisation utan att åderlåta personal från vården. Men behörighet och kompetens är också viktigt.
   

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 december 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/corona-live