Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona – torsdag 9 december

Publicerad: 2021-12-08 15:16

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittläget, de nya nationella smittskyddsåtgärderna och om vaccinationerna. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

  • Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
  • Eva Slätmo, ordförande i styrgruppen för vaccination
  • Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef
      

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 december 2021