Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Dansfrämjandestöd

Dans i Örebro län fördelar stöd till dansverksamma som vill utveckla sina kunskaper inom dansområdet och få chans att testa sina idéer.

Syftet med stödet är att stärka det lokala danslivet och bredda utbudet av dansrelaterade initiativ. Stöd för dansfrämjandet kan till exempel sökas för att arrangera en workshop/dansklass och för bidrag till utbildning med personlig dansutveckling i fokus. Professionella dansutövare med anställning förväntas dock i första hand vända sig till arbetsgivaren när det gäller fortbildning. Undantag kan göras med särskilt inkommen motivering. Stödet kan också betalas ut som resebidrag för en grupp eller enskild person som vill besöka något slags dansarrangemang.

Högsta belopp som går att söka är 10 000 kr. Stödet är till skillnad från regionens utvecklingsstöd ej begränsat till ett visst antal år.

Grundläggande krav
• Arrangemanget ska genomföras i Örebro län.
• Arrangemanget ska uppfylla Kulturrådets kriterier för tillgänglighetsinformation:
”Samtliga organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via kultursamverkansmodellen [indirekt genom detta arrangemangsstöd] ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, de sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används.”
Läs mer på http://www.kulturradet.se

Prioriteringar:
• Samarbetsarrangemang mellan flera arrangörer, sektorer och över läns- och kommungränser.
• Arrangemang med och för barn och unga (0-25 år).
• Arrangemang som berör och tar hänsyn till mångfaldsfrågor med fokus på etnicitet och social hållbarhet/inkludering, genus och jämställdhet mellan könen inklusive HBTQ-frågor och tillgänglighet kopplat till olika funktionsförmågor.


Observera att arrangemanget inte behöver uppfylla samtliga prioriteringar. De prioriterade områdena vägs dock in bedömningen.


Dansfrämjandestödet beviljas inte till:
• Dans som inte är scenkonstnärlig till exempel tävlingsdans och sällskapsdans som inte är satt i en scenisk, konstnärlig kontext.  
• Skolor.
• Arrangemang med primärt vinstsyfte. Eventuellt överskott får gå till kommande dansarrangemang.
• Löner och ersättningar till sökande. Undantaget inhyrd, extern professionell kompetens.
• Studier


Vem kan söka?
Stödet kan sökas av en förening, kommun, eller privat aktör.
Söker du stödet som privatperson måste du vara över 18 år, och då handläggs stödet i form av ett stipendium. Söker du stödet som privatperson och ska anlita en gästlärare måste den personen ha ett eget företag och kunna skicka en faktura till dig. Annars måste ansökan ske genom en förening som betalar ut gästlärarens lön.

När ska man söka?
Ansökningarna börjar handläggas först efter sista ansökningsdag som infaller tre gånger årligen, 15 feb, 15 maj, 15 sep. Räkna med uppemot en månads handläggningstid från sista ansökningsdag. Det går inte att söka retroaktivt. Då medlen är begränsade görs ett urval bland ansökningarna varje omgång, vilket betyder att alla sökande inte är garanterade bidrag.

Ansökningsblankett ska användas, se högermenyn.

 

 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 februari 2020

Innehållsansvarig: Mia Eklund

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/dansframjandestod

Kontakt

Mia Eklund
Utvecklingsledare - dans (dansfrämjande)
019-602 72 57
0721-42 01 20