Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Information till Örebro läns aktörer inom kultur och civilsamhälle med anledning av corona/covid-19

Alla aktörer inom kultur och civilsamhälle påverkas på ett eller annat sätt av corona/covid-19. Här hittar du information om vilka åtgärder som görs nationellt, regionalt och lokalt i syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna för kulturlivets och civilsamhällets olika aktörer.

Region Örebro län följer noga utvecklingen och agerar på de negativa effekter coronapandemin haft på länets kulturliv och civilsamhälle.

25 mars 2022: Nytt återstartsbidrag till kulturen (kulturradet.se)

17 januari 2022: Extra ändringsbudget för 2022 på 18 miljarder kronor förlänger bland annat stöd till företag, kultur och idrott (regeringen.se)

21 december 2021: Fler smittskyddsåtgärder införs 23 december 2021 (regeringen.se)

21 december 2021: Nya stöd till företag, kultur och idrott (regeringen.se)

Vi kartlägger behov, bygger beredkap och tar nya initiativ som kan stötta kulturen och civilsamhället. Dessutom rapporterar Region Örebro län vidare till statliga myndigheter som Kulturrådet om det aktuella läget i länet.

Prenumerera gärna på Kultur och ideell sektors nyhetsbrev om du vill ha aktuell information.

Professionella kulturskapare

Tillhör du en medlemsorganisation bör du i första hand kontakta den. Flera organisationer har särskilda stödfonder för sina medlemmar.

Konstnärsnämnden - Information om nationella stödmöjligheter

Kulturföreningar

Tillhör ni en distriktsorganisation och/eller en nationell organisation bör ni i första hand kontakta den. Lokala föreningar kan också kontakta sin kommun för att få råd och information.

Företagare

Företagsjouren vägleder företagare till de stödåtgärder som finns att ansöka om hos olika organisationer, bland annat kring korttidsarbete. Jourtelefonen är öppen måndag-fredag kl. 8–16 på nummer 019–602 99 00.

Professionella kulturskapare som är företagare hittar också information på verksamt.se/orebrolan

2022-02-07 Agenda KULTUR - de första stegen mot framtidens kultur i Örebro län

2022-01-17 Enklare att göra smarta och hållbara affärer med ny webbplats

2021-09-09 För kulturföretagare: Kurs i digitala verktyg och mötesplats

2021-06-14 Här är kulturaktörerna som får dela på miljonstödet

2021-06-08 Kulturstipendier och kulturpris utökas med anledning av coronapandemin

2021-06-02 Region Örebro län fördelar cirka 7,7 miljoner från Kulturrådet till länets kulturliv

2021-04-30 Nytt miljonstöd till professionella kulturskapares överlevnad

2021-03-25 Stödåtgärder gällande beviljade ekonomiska bidrag till kulturaktörer och civilsamhälle

2021-03-25 Reslutat av kartläggningen av hur kultur och civilsamhälle i länet påverkats av pandemin presenteras

2020-11-04 Ytterligare pengar till länets civilsamhälle kompletterar tidigare ekonomiskt stöd

2020-09-04 Extra pengar till kulturen ska säkra den kulturella infrastrukturen

2020-07-10 Här är kulturaktörerna som får ekonomiskt stöd till följd av coronakrisen

2020-06-14 Stöd till kulturområdet med anledning av coronapandemin

2020-05-14 Åtta stöd- och åtgärdspaket till länets kulturliv och civilsamhälle

2020-04-22 Region Örebro län påbörjar en kartläggning av hur kultur och civilsamhälle i länet påverkas av coronapandemin

2020-03-25 Företagsjouren vägleder företagare till de stödåtgärder som finns att ansöka om hos olika organisationer, bland annat kring korttidsarbete. Jourtelefonen är öppen måndag-fredag kl. 8–16 på nummer 019–602 99 00. Professionella kulturskapare som är företagare hittar också information på verksamt.se/orebrolan

2021-12-27: SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset. Under senaste tiden har SKR:s information uppdaterats med till exempel:

  • Ny information rörande hantering av personuppgifter vid digital verifiering av vaccinationsbevis.
  • En mall för konsekvensbedömning av personuppgiftsbehandling vid användande av DIGG:S applikation för validering av vaccinationsbevis. Arrangören är personuppgiftsansvarig vid valideringen av vaccinationsbevis.

Information om coronavirusets påverkan på verksamheter inom kultur och fritid. Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Svar på vanliga frågor om webbsända utställningar, MU-avtal hos KRO (Konstnärernas Riksorganisation)

Livesändning

För att sända live behöver man inte ansöka om tillstånd. Men när man gör planerade livesändningar som allmänheten kan ta del av behöver de registreras tillsammans med en ansvarig utgivare.

Ansökan om planerade livesändningar hos Myndigheten för press, radio och tv

Musikrättigheter

Stim har eget avtal för livesändningar på Facebook, Instagram, Youtube eller Vevo, för att användare ska kunna streama eller sprida musik där utan att betala något extra. Livesändning på egen webbplats kräver Stimlicens.

Information om livesändning och livestreaming av musik hos STIM

Litteratur

Information om uppläsning av litteratur via webben från Kungliga biblioteket

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 4. April 2022