Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Nu elektrifieras även regiontrafiken– tjugotre nya elbussar i trafik 2025

På uppdrag av Region Örebro län har Svealandstrafiken tecknat avtal med det holländska företaget Ebusco om 23 stycken eldrivna regionbussar som succesivt kommer trafikera regionbusslinjer i länet från 2025.

- Kollektivtrafiken i Sverige är en viktig aktör i den klimatomställning vi behöver göra i samhället och därför är jag extra stolt över att Länstrafiken nu är med och bidrar till ytterligare utsläppsfri kollektivtrafik i vårt län, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Länstrafiken.

Liksom vid tidigare beställning av stadsbussar på el (23 elbussar för Citylinjen och 13 elbussar för stadstrafik) består de nya regionbussarna till stor del av ett lättare kompositmaterial som bidrar till den låga energiförbrukningen. I bussarna sitter dessutom så kallade LFP-batterier som är koboltfria, återvinningsbara och därmed kan användas igen.

- Den tekniska utvecklingen inom kollektivtrafiken i Sverige har sedan några år tillbaka haft stort fokus på omställning från fossila drivmedel till andra, hållbara drivmedel. Men det är först häromåret som tekniken kommit så långt att den även möjliggör långväga bussresor med fordon som drivs helt och hållet med el, berättar Fredrik Eliasson.

Elbussarna kommer till en början laddas nattetid på Svealandstrafikens depå i Örebro, men i framtiden är planen att laddning av bussarna ska kunna ske på Svealandstrafikens övriga depåer i länet.

Fakta om de eldrivna regionbussarna

  • Mindre buller och tystare miljö i staden och på landsbygden
  • Inga bränsleutsläpp – drivs av 100% el
  • Levereras 2024, i trafik 2025
  • Har en beräknad räckvidd på minst 25 mil
  • 13,5 meter och rymmer 47 sittplatser plus två viksäten och två barnstolar
  • Laddas på depån i Bettorp, Örebro
  • Avtalet inkluderar en option om ytterligare 41 bussar

Regionbuss el.jpg

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 18. Dezember 2023