Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Östra Bangatan byggs om från februari till och med december 2024

Örebro kommun fortsätter arbetet med att anpassa Östra Bangatan för Citylinjen. Arbetet innebär att framkomligheten på Östra Bangatan påverkas från Vasagatan fram till korsningen vid Östra Nobelgatan.

Ombyggnationen innebär att samtliga regionbussar och stadslinje 5, 6 och 22 leds om från och med den 6 februari.

Planering för hur omledningen av busstrafiken ska gå till har gjorts under hösten.
- Omledningsplanen syftar till att bibehålla kollektivtrafikens systemfunktion. Avståndet mellan regiontrafik och stadstrafik kan inte göras för lång eftersom resor med byten då inte går att genomföra med en rimlig och attraktiv restid. Planen vi lagt skapar, så långt det är möjligt, resmöjligheter från både södra och norra delarna av centrum, berättar Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef.  

Större delen av stadstrafiken behåller ordinarie körvägar och trafikerar Resecentrum som vanligt under byggtiden. Detta för att många resenärer gör resbyten mellan stadstrafik och tåg. Däremot leds Regiontrafiken om och får andra körvägar och hållplatser i Örebros centrala delar. 

-Den enkla förklaringen till det är helt enkelt platsutrymmet. Vi kan inte passera Resecentrum med regiontrafiken så länge ombyggnationen pågår. Så vi har helt enkelt fått nyttja andra vägar för att få till en bra trafiksituation - både för resenärer och med hänsyn till övrig trafik som passerar centrum, säger Fredrik.

Omledning av stadstrafik

Linjerna 5, 6 och 22 kan inte heller köra till/från Örebro Resecentrum via Olaigatan på grund av arbete i korsningen med Östra Bangatan. Dessa linjer leds därför om via Storgatan och angör tillfällig hållplats i höjd med Fredsgatan för att avlasta Slottet där stora mängder regiontrafik passerar. 

- Vi ber om överseende och har förståelse att det kan upplevas som krångligt att resa under byggtiden - men vi hyser stor tilltro till att det kommer att bli bra i slutändan när allt är klart och den nya sträckningen för Citylinjen erbjuder ett smart och snabbt resande i Örebro, avslutar Fredrik.  

 

  • De tillfälliga hållplatserna på Järnvägsgatan för norrgående regiontrafik och Fredsgatan för stadslinje 5, 6 och 22 syns i Länstrafikens app och på lanstrafiken.se från och med den 6 februari. 

 

  • En översiktlig karta över omledningarna finns också på fysiska skyltar på Resecentrum, Slottet och Kulturkvarteret. Kartan finns också både som anslag och på digitala skärmar på berörda hållplatser.

 

  • Du hittar alla reseinformation för både stadtrafik och regiontrafik på lanstrafiken.se

 

  • Resinformation för långfärdsbussar som exempelvis Vy travel och Flixbus finns på respektive resebolags webbplats. Dessa bussar leds inte om utan trafikerar som vanligt. 

 

Fakta destination regionlinjer:

Från Odensbacken, Pålsboda och Almbro: Linje 807, 819, 820, 824, 825
Glanshammar: Linje 200
Lindesberg, Frövi, Fellingsbro: Linje 300, 314, 324
Hällefors och Nora: Linje 400, 401, 490
Garphyttan: Linje 520, 590
Karlskoga: Linje 500
Närkes Kil: Linje 521
Fjugesta, Vintrosa: Linje 506, 600, 620
Askersund och Kumla: Linje 700, 701, 790

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 26. Februar 2024